Το διαλεκτικό και το υπαρξιακό στοιχείο στη φιλοσοφία του Jacob Böhme/ by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1977 . 49 σ.; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης". Τόμος ΙΣΤ', σ. 257-306 24x17 εκ.. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aux sources de l' idéalisme allemand : dialectique et existence chez Jakob Boehme / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Frankfurt : Ontos Verlag, 2004 . 20 σ.; , Φωτοτυπία από "Généalogie de la pensée moderne"", σ.203-213. Διατίθεται σε φωτοτυπία 21x14 εκ.. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'univers esthetique de Jacob Bohme / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1976 . 32 σ.; , Ανάτυπο από "Χρονικά Αισθητικής", τόμος 15-16, σ.101-133 24x18 εκ.. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Böhme: Φάκελος ποικίλων δημοσιεύσεων για τον Γερμανό φιλόσοφο]   Publication: χ.ε.σ. , ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Α). Χειρόγραφα Böhme. 1) L'nivers estetique de Jacob Böhme (δακτυλόγραφο) 2) Φροντιστηριακό μάθημα. Η φιλοσοφία του Jacques Böhme 3) Χειρόγραφες σημειώσεις της Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά. Β). Alexis Klimov, "L'Aurora: Introduction a la mystique de Jacob Boehme", Hermes, χ.ε.σ., σ. 52-64. Γ). Victor Weiss. Die Gnosis Jakob Böhmes, Zürich, Origo Verlag, 1955, p. 4-88. Δ). Franz Spunda, Das mystische Leben Jacob Böhmes, Freiburg, Verlag Hermann Bauer, 1961, p.34-35, 290-365. E) Peter Schaublin, Zur Sprache Jakob Boehmes, Winterthur, Verlag P. G. Keller, 1963, p.207. ΣΤ) Edgar Ederheimer, Jakob Boehmes Einfluss auf Ludmig Tieck, Leidelberg, Carl Winter, 1904, p.56. Z) Paul Bommersheim, "Die Welt Jakob Boehmes", χ.ε.σ., σ. 340-358. Η) Χειρόγραφες σημειώσεις με τίτλο "Γενικές ιδέες", σ. [12]. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha