Η τελείωσις του ανθρώπου κατά Νικήταν τον Στηθάτον / by Τσάμης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971 . 164 σ. , Περίληψη στα αγγλικά στις σ.141-146. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηθικός ή περί παιδείας by Μετοχίτης, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Κανάκη, 1995 . 295 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kommentar zur Metaphysik des Aristoteles: by Παχυμέρης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2012 . ix+142+119 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλοσοφία. Τα Ηθικά, ήτοι τα Νικομάχεια: by Παχυμέρης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, 2005 . (7)+[70]+153 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Παχυμέρης: by Λαμπάκης, Στέλιος Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 2004 . 260 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός: by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1970 . 147 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΈmbryon et son âme dans les sources grecques: by Congourdeau, Marie-Ηélène Publication: Paris: Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance, 2007 . (2)+358 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική σκέψη στη Θεσσαλονίκη τον 14ο αιώνα. Θωμά Μαγίστρου, τοις Θεσσαλονικεύσι περί ομονοίας.: by Τριαντάρη-Μαρά, Σωτηρία Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 2012 . 152 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά στη σελίδα 141 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλοσοφία στα «Κεφάλαια εκατόν πεντήκοντα» Γρηγορίου Παλαμά / by Χρήστου, Κωνσταντίνος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 9 σ. , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 414-421. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαμική Θεολογία και πνευματικότητα / by Ψευτογκάς, Βασίλειος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 22 σ. , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 423-444. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Βαρλαάμ και η φιλοσοφία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα / by Schiro, Giuseppe Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1959 . 19 σ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Aristotle and Cosmas Indicopleustes on the void by Anastos, Milton V. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1953 . 16 σ. , Τόμος «Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην», σ. 35-50 | Παράρτημα των Ελληνικών, αρ. 4 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αναγόρευση Λίνου Γ. Μπενάκη σε επίτιμο διδάκτορα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 13 Δεκεμβρίου 1995. Επίσημοι λόγοι-εργογραφία.   Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίδα Του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, 1996 . 56 σ. , Τόμος ΚΕ' (1996) 185-232, Μέρος τρίτο Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο απόστολος Παύλος στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά / by Ζήσης, Θεόδωρος Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Διεθνές συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία", σ.43-55. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλοσοφική και η θεολογική γνώσις κατά τον Γρηγόριον Παλαμάν, Αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης. by Κρικώνης, Χρίστος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 17 σ.: , Τόμος Β΄ Διεθνές συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία", σ.67-82 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψεις της βυζαντινής κοσμολογίας (Φιλόπονος - Φώτιος) / by Τερέζης, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2006 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 26 (2006) 395-414. . Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Reading Nikitas Stethatos "On the soul". The problem of free will and free choice / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονικη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2019 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Philosophical Inquiry", vol.43, no.1-3(2019) 20-37. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La doctrine des "Noms divins" chez Denys le Pseudoareopagite et la question des "Nominationes dei" chez Thomas D'Aquin / by Παπαμανωλάκης, Αριστείδης Publication: Χ.τ.: Faculte des Lettres de l'Universite de Fribourg, 1992 . (2)+108 φ. ; 29x21 εκ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η έννοια της φαντασίας στον Νικηφόρο Γρηγορά / by Τριαντάρη-Μαρά, Σωτηρία Publication: χ.ε.σ. . 23 φ. ; 29x21 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων / by Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1964 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο "Αισθητικά και φιλοσοφικά μελετήματα", σ. 131-147. Πρωτοδημοσιεύτηκε στη "Νέα Εστία", τχ. 622(1 Ιουν.1953) Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha