Φιλικοί: by Μελάς, Σπύρος Publication: Αθήνα: Μπίρης, 1960 . 328 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Φιλικοί: by Μέξας, Βαλέριος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1937 . 96+ii σ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ντίνου Κονόμου, Ζακυθινοί Φιλικοί: by Κυριακού-Ξανθοπούλου, Άρτεμις Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1968 . 2 σ. , Τόμος 21 (1968) 477-478 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φιλικός Ευάγγελος Μεξικός / by Πασχαλίδης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1976 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1976) σ.335-338 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θράκες Φιλικοί   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 9 (1938) 423-424. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φιλικός και αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης: by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 64 σ.: , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Λασσάνης 1793-1870: by Παπαϊωάννου, Λάζαρος Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφυλλίδης, Τρ., 1973 . 72 σ.: , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ο Ηπειρώτης εθναπόστολος Πέτρος Ηπίτης / by Μαραζιώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1973 . 50 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Φιλική Εταιρεία και το πατριωτικόν δράμα: by Τζανέτης, Ηλίας Publication: New York: Divry, D.C., 1928 . 268 σ.: , Στις σελίδες 211-26. Υπάρχει θεατρικό έργο με τον τίτλο "Μάρτυρες και εκδικηταί". τις σελίδες 184-20. Υπάρχει "Κατάλογος Μελών τινών της Φιλικής Εταιρείας αναφερομένων εις ανευρεθέντα έγγραφα". Date:1928 Availability: No items available: Checked out (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστοι σελίδες της ελληνικής επαναστάσεως: Οι φιλικοί εις την Χαλκιδικήν / by Παπανικολάου, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1941 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο βιβλίο της Αγγελικής Μεταλλινού, "Συμβολαί εις την ιστορίαν της Μακεδονίας 1600-1900", σσ. 17-31 Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των Μακεδόνων Φιλικών / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . 7 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 1 (1940) 519-525. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έτος γεννήσεως του Φιλικού Γεωργίου Λασσάνη / by Τζάτζιος, Ευάγγελος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . 1 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 1 (1940) 528-529 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φιλικός χαρτοφύλαξ Νικηφόρος ο Ιβηρίτης και η ανέκδοτος αυτού αλληλογραφία / by Γερομίχαλος, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . 74 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 8 (1968) 1-74 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο φιλικός Κωνσταντίνος Παν. Τάττης (1787-1864) / by Σερεμέτης, Δημήτρης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 23 σ.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 23 (1983) 65-87 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθανάσιος Τσακάλωφ: by Θεοχάρης, Ιωάννης Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1971 . 28 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας απόστολος της Φιλικής Εταιρείας, ο Ιωάσαφ Βυζάντιος (1773-1845), και η προεπαναστατική του δράση / by Αρχοντίδης, Αστέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 30 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 13 (1973) 187-216 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φιλικός Γεώργιος Θ.Λεβέντης: by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Πελοποννησιακά: Εκδίδονται υπό της εν Αθήναις Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, 1957 . 34 σ. , Τόμος Β' (1957) 58-90 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά παραδοσιακά παραθέματα [γύρω από το Γιάννη Φαρμάκη] / by Βίττης, Φώτης Σ. Publication: Αθήνα: Στρατιωτική Επιθεώρησις, 1984 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Στρατιωτική Επιθεώρηση", (1984) [1-8]. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα του Δημ. Υψηλάντη και άλλων Φιλικών προς τον Σπυρίδωνα Κυπαρίση. by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1981 . 34 σ. , Τόμος 24 (1981) 6-35 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προεταιριστικές δραστηριότητες του φιλικού Νικολάου Γαλάτη by Δημητρακόπουλος, Οδυσσέας Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, 1975 . 55 σ. , Τόμος Ε' (1974-75) 353-398 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha