Ο Σόλων και αι οικονομικαί του μεταρρυθμίσεις by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1957 . ιβ'+124 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σόλων: Αρχαίον ελληνικόν δίκαιον. Περιέχον τους σωζομένους νόμους των Αθηναίων και τους ναυτικούς των τε Ροδίων και Αυτοκρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως / by Παππαδούκας, Νικόλαος Publication: Εν Ερμουπόλει: Τυπογρ. Γ. Μελισταγούς Μακεδόνος, 1844 . ιβ΄+3+1λ.+375 σ.: , Ανάγλυφες σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος». τις σ. 371-375 Κατάλογος Συνδρομητών. Το δεύτερο αντίτυπο της δωρεάς Α.Παραφεντίδου με φθορές από τη σ. 369 κ.ε. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Β / 4043. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Αλεξάνδρας Παραφεντίδου 21x13 εκ. Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο μικρός Πλούταρχος by Μελάς, Λέων Publication: Αθήνα: Γαλαξίας, 1969 . 174 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
From Solon to Socrates: by Ehrenberg, Victor Publication: London: Methuen, 1968 . xv+493 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εκφωνηθείς εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος, εντολή της Ακαδημαικής Συγκλήτου by Σούτσος, Ι.Α. Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1878 . 55 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αξιοπιστία του Ηροδότου για τη χρονολόγηση της νομοθεσίας και της αποδημίας του Σόλωνα / by Μαρκιανός, Σοφοκλής Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 23 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 28 (1975) 5-28 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The «Democratic» Version of the Solonial Constitution : its date and origin / by Μαρκιανός, Σοφοκλής Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 32 (1980) 255-266 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha