Η ναυτιλιακή επιχείρησις: by Μαργέτης, Δημ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1953 . 318 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και ναυλώσεων:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Στρατιωτικών, 1929 . 82 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απόκτησις του ναύλου εν απωλεία του φορτίου by Παπαδάκης, Ιωάννης Εμ. Publication: Πάτρα: Κουλουμπής, Αγγ., 1951 . 63 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του δικαστηρίου των λειών και της εφαρμογής του δικαίου του κατά θάλασσαν πολέμου by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1913 . 46 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεώτατον ελληνικόν ναυτικόν δίκαιον by Σαρατζόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π. . 418 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιθαλάσσιος αρωγή: by Σίμψας, Μαρ. Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . 18 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νόμοι και διατάγματα περί γενικού οργανισμού των πληρωμάτων του στόλου   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1888 . 168 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή των αρχών του πρωτοτύπου και του εκ συνθήκης της Ευρώπης δικαιώματος των Εθνών περί των θαλάσσιων λειών και της ουδετερότητος by Palma di Esnola Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . 17 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στρατιωτική ποιν. νομοθεσία. Ναυτική ποινική νομοθεσία by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1922 . 380 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πταίσμα επί κοινής αβαρίας by Κριμπάς, Δημοσθένης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1952 . 93 σ. , Διατριβή επί διδακτορία εγκριθείσα υπό της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμφωνία περί υπαγωγής της συμβάσεως ναυλώσεως εις αλλοδαπόν δίκαιον υπό το άρθρον 142 ΚΙΝΔ by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1962 . 10 σ. , Τόμος ΙΣΤ΄(1962) 273-282 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις τον ελληνικόν κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου by Βαλλήνδας, Πέτρος Γ. Publication: Αθήνα: Επιθεώρησις Εμπορικού Δικαίου, 1959 . 25 σ. , Τόμος Ι΄ (1959) Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha