Τέσσαρες μικροί ναοί της Θεσσαλονίκης: by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . ζ'+85σ.+(5)φ. : Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Η εντοίχια ζωγραφική του Αγίου Νικολάου στη Θεσσαλονίκη: by Τσιτουρίδου, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 1978 . xx+266+(2) σ.+149 εικ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Church of St Nicholas Orphanos. by Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 51 σ.+39 εικ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός. by Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1970 . 48+32 εικ.+VIII σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου Ορφανού Θεσσαλονίκης. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, 1964 . 35+(8) σ.+(94) πίν.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη: by Τσιτουρίδου, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1986 . 299+(2) σ.+149 πίν.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιος Νικόλαος Ορφανός:   Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 145+110 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέσσαρες μικροί ναοί της Θεσσαλονίκης: by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . ιε+85+(8) σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικών της Θεοτόκου Οδηγήτριας. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 11 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 7-17 | Φωτοτ. ανατ. από το "Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", Γ' (1926) 135-143. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'église de Saint Nicolas Orphanos et les constructions du Kral Miloutine a Thessalonique. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 8 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκεια μελετήματα: (1925-1979)", σ. 459-466 | Φωτοτ. ανατ. από το «Balkan Studies» 6 (1965) 181-185. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιος Νικόλαος Ορφανός. Ιστορία, τοπογραφία και αρχιτεκτονική / by Μαρκή, Ευτέρπη Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 70-73. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωτοσκίαση και ψυχολογία στις τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου Ορφανού / by Σκλήρης, Σταμάτης Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 12 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 70-85. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Μερικές μορφές και σκηνές πάθους / by Μάστορα, Πέλλη Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 6 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο ""Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 96-101. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Πρόταση ανάγνωσης / by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 12 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 86-97. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Το ένδυμα / by Ράπτης, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 6 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 100-105. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Η ιστορία του Αγίου Νικολάου / by Κωνσταντινίδου, Κρινιώ Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 105-107. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Ο Ακάθιστος Ύμνος / by Τσατσανά, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 104-107. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Οι ενταφιασμοί και ο Θάνατος / by Κανονίδης, Ιωάννης Ο. Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 2 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 112-113. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Τα όπλα / by Χειμωνοπούλου, Μαρία Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 4 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 114-117. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσεις τοιχογραφιών Αγίου Νικολάου Ορφανού: Τα μουσικά όργανα / by Αγγέλκου, Ευαγγελία Publication: Αθήνα: Ακρίτας, 2003 . 3 σ.: , Τόμος: "Άγιος Νικόλαος Ορφανός: Οι τοιχογραφίες", σ. 116-117, 119. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha