Η επανάσταση της Κορυτσάς το 1914 / by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1982 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο "Βορειοελλαδικά",τχ.11(1982) 71-73 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφία της Κορυτσάς και της περιοικίδος: by Καρμίτσης, Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Η Μακεδονία, 1888 . 97 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει κτητορικό. 21x14 εκ. Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βαλκάνιος πραματευτής: by Ζαφείρης, Χρίστος Publication: Αθήνα: Εξάντας, 1998 . 296 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος από την Κορυτσά: by Τσιγάρας, Γεώργιος Χρ. Publication: Αθήνα: Alta Grafico, 2003 . 498 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. 29x21 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνες από τις ορθόδοξες κοινότητες της Αλβανίας: by Τούρτα, Αναστασία Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, 2006 . 208 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιο συντήρησης εικόνων από το Εθνικό Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης Κορυτσάς by Λαζίδου, Δήμητρα Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, 2008 . 452 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γερβάσιος Ωρολογάς: by Τζιόβας, Πάνος Δημ. Publication: Ιωάννινα: Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, 1980 . 155 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kultura Ilire e tumave ne pellgun e Korces by Andrea, Zhaneta Publication: Tirana: Akademia e Shkencave e Rps të Shqipërisë, 1985 . 347 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La ville de Korça et l'architecturepopulaire albanaise durant la deuxiéme moitié du XIXe siécle et le déput du XXe siécle. by Thomo, Pirro Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990 . 22 σ.: , Τόμος "Αρμός: τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο", τόμ.ΙΙ, σ. 1861-1882 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μοσχόπολη-Κοριτσά: Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές σχέσεις δυο εστιών του Ελληνισμού / by Ισμυρλιάδου, Αδελαΐς Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, 2009 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηπειρωτικά Γράμματα", 14 (2009) 301-318. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαίτυπα και ενθυμήσεις από τη Χοτσίστα (Hocist) Κορυτσάς / by Καρακίτσιος, Ελευθέριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 8 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά",τόμος 33 (2001-02) 327-342 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή εκ Κορυτσάς / by Καρακίτσιος, Ελευθέριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 26 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 36 (2007) 111-137 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το μαρτυρολόγιον των ομογενών εν Μακεδονία. by Άνθιμος, Μητροπολίτης Μογλενών Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 4 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 475-478 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δολοφονία του μητροπολίτου Κορυτσάς Φωτίου.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 3 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 718-720 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δράσις του αντάρτικου Σώματος του αρχηγού Μήτσου Γκούρα (νυν Συνταγματάρχου εν αποστρατεία Δ. Παπαβιέρου). Εξιστορουμένη υπό του εν αποστρατεία Συνταγματάρχου Στεσ. Ακριβού, διατελέσαντος οπλαρχηγού αυτού. Εκ των επισήμων εκθέσεων και ημερολογίου του Σώματος. by Ακριβός, Στέφανος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 3 σ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le front d'Orient face a la question Albanaise: by Dorlhiac, Renaud Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2005 . 22 σ. , Τόμος "The Salonica theatre of operations and the outcome of the great war", σ. 121-132 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική νίκη θέλημα Θεού: by Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1941 . 27 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κορυτσά (Επιτελικός χάρτης της Ελλάδος) : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 1934 . 1 σ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Vilayet de Monastir : carte des écoles chretiennes : Κλιμαξ 1:   Publication: ROME: Istituto Geografico De Agostini, . 1 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαίτυπα εκ Χοτσίστης (Hocisht) Κορυτσάς της βιβλιοθήκης Σωτηρίου Θ. Μπόρτση ή Κράλη / by Καρακίτσιος, Ελευθέριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 39 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 34 (2003-04), σ.109-148 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha