Ο συνταγματάρχης Ληκ και η Κόνιτσα: by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Κόνιτσα: Όργανον της Επαρχίας Κονίτσης, 1967 . 14 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικά και εθνολογικά στοιχεία στις παροιμίες της περιοχής Κόνιτσας Ηπείρου (έρευνα) by Φούντας, Αθανάσιος Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1981 . 21 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κόνιτσα-Νεστόριον (Επιτελικός χάρτης της Ελλάδος) : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 1934 . 1 σ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου: by Μπόγκας, Ευάγγελος Α. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1964 . 2 τ. , Τόμος Α, 1964, σ. ιστ+461. Τόμος Β, 1966, σ. 268 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κοινωνικός σχηματισμός και πολεολογικός χώρος: by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1980 . 674 σ.+14 αναδ. πίν.; , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάστοροι χτίστες από τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας by Πετρονώτης, Αργύρης Publication: Ιωάννινα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, 2008 . lxiii+702 σ.: , Τόμος Α΄ Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κονιτσιώτες μετανάστες των πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων (1840 κ.ε.) / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Κόνιτσα: χ.ε., 1993 . 6 σ. , Ανατυπο από το "Κόνιτσα", τ.47(1992) σ.497-502 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμεικτα   Publication: Αθήνα: Λαογραφία: Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον, 1972 . 21 σ. , Τόμος ΚΖ' (1972) 295-315 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ήπειρος : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Αδελφότητα Αθηνών, 1909 . 1 σ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι οικισμοί της επαρχίας Κόνιτσας στο παρελθόν / by Γκούτος, Χαρίλαος Publication: Αθήνα: Λειμών, 2015 . 140 σ.; 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την ιστορία της επαρχίας Κόνιτσας / by Γκούτος, Χαρίλαος Publication: Αθήνα: Λειμών, 2017 . 569 σ.: 24x17 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεοτόκος ως Σκηνή του Μαρτυρίου με τις προεικονίσεις και ο Μελισμός στην αψίδα της Κόκκινης Παναγιάς στην Κόνιτσα / by Κωνσταντινίδη, Χαρά Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2008 . 13 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό, "Δελτίον της Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας", ΚΘ (2008) 87-100. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την ιστορία της επαρχίας Κόνιτσας: Τόμος Β΄ / by Γκούτος, Χαρίλαος Publication: Αθήνα: Λειμών, 2021 . 430 σ.: 24x17 εκ. Date:2021 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha