Η παραγωγική κατάληξη -ικός στην προσωκρατική φιλοσοφία και στο ιπποκρατικός Corpus: by Λυπουρλής, Δημήτριος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1968 . η+212 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αντίστροφος πίνακας των επιρρημάτων σε -ως της αρχαίας ελληνικής. by Φόρης, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1970 . 57 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Élement-δων,-δον dans les langues anciennes de la partie continetale de la Ρéninsule Balkanique / by Gindin, Leonid Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Αρχαία Μακεδονία ΙΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το τρίτο διεθνές συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1977, σ. 103-106. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της καταλήξεως-θεν και περί της επιστημονικής ανάγκης ενός λεξικού της ελληνικής γλώσσης. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1909 . 80 σ. , Τόμος ΙΓ (1901) 225-272 | Ανάτυπο εκ του Πανηγυρικού τεύχους του καθηγητού Κ. Κοντού. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο σχηματισμός των υποκοριστικών επωνύμων σε-δάκης. by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1969 . 5 σ. , Τόμος Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο Β', Δ (1969) 94-98 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στα τοπωνύμια του ελληνικού χώρου με κατάληξη -οβα, -οβο / by Ασημάκης, Στάθης Publication: Αθήνα: χ.ε., 2014 . 162 σ.; 21x14 εκ Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπωνύμια -οβα, -οβο, -ιστα, -ιτσα / by Ασημάκης, Στάθης Publication: Αθήνα: χ.ε., 2015 . 224 σ.; 21x14 εκ Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μία ιωνική παραγωγική κατάληξη : -ούδι (-ούδα, -ούδης) / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1968 . 24 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ.10(1968) 283-307 24x17εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της υποκοριστικής καταλήξεως -ίτσιν / by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/2 (1931) 361-375. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θρακική κατάληξη "Παρά" / by Σαμοθράκης, Αχιλλέας Θ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1944 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 20 (1944) 93-96. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha