Η εκκλησιαστική ημέρα του εργάτου (ο πρώτος εορτασμός).   Publication: Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1959 . 64 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ ασφαλείας και υγείας των δασεργατών by Γεωργούλης, Ε.Β. Publication: Αθήνα: Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 1971 . κστ'+168 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εργάτες της Ελλάδος προς την διπλήν Βουλήν των Ελλήνων   Publication: Αθήνα: Εργατικό Κέντρο Αθηνών, 1911 . 52 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μισθοί και ημερομίσθια: by Ρουσοπούλου, Αγνή Publication: Αθήνα: Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 1965 . 239 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το προλεταριάτον: by Sombart, Werner Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1921 . 152 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο επαγγελματικός αγών του ελληνικού προλεταριάτου by Μπεναρόγιας, Αβραάμ Publication: Αθήνα: Κομμουνιστική Επιθεώρηση, 1986 . 44 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισηγήσεις Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας.   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1956 . (4)+(192) σ. , Πολυγραφημένο. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικό των εργατικών αγώνων. by Βύζικας, Γιάννης Θ. Publication: Καβάλα: Δημοτικό Μουσείο Καβάλας, 1994 . 303 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ασφάλεια των εργαζομένων στη βιομηχανία. by Δημαρόγκωνας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1987 . 259 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πόλεις της σιωπής: by Λεοντίδου, Λίλα Publication: Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1989 . 387 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οργάνωσις των επιχειρήσεων: by Χρυσοχός, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, 1949 . 89 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοθεσία περί των φορτοεκφορτωτικών εργασιών by Ρίζος, Περικλής Publication: Αθήνα: χ.ε., 1947 . 96 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργατική και κοινωνική νομοθεσία by Πασαγιάννης, Κώστας Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1919 . 693 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργατική και κοινωνική νομοθεσία by Κρητικός, Μιχ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1923 . 166 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Législation ouvriere en Grece by Ανδρεάδης, Ανδρέας Publication: Paris: χ.ε., 1922 . 36 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι σοβιετικοί εργάται.   Publication: Αθήνα: Δυτικός-Ανατολικός Κόσμος, 1963 . 55 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εργάται και οι κομμουνισταί.   Publication: Αθήνα: Δυτικός-Ανατολικός Κόσμος, 1960 . 32 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικοοικονομική ανάπτυξις και εργατικόν δυναμικόν by Κάρτερ, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εργατική Επιθεώρησις, 1970 . 53 σ. , Τόμος (1970) Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πως Έλληνες επιχειρηματίαι εμίσθωναν ως ανθρακείς σλαυόφωνους κατά την εποχή της τουρκοκρατίας δι΄ εργασίαν εις την Χαλκιδικήν / by Οικονόμου, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.2 (1961), σ.193-196 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha