Η Θεσσαλία στο οδοιπορικό του περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή (1668): by Παλιούγκας, Θεόδωρος Publication: Λάρισα: Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, 2011 . κστ+128 σ.+20 πίν.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή: by Δημητριάδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . ιη΄+464+(16) σ.; , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Checked out (1),

Actions: Add to cart
Calatori straini despre tarile Romane   Publication: Bucuresti: Stiintifica si Enciclopedica, 1976 . τ.: , Τόμος VI-VII | Υπάρχει μόνο ο τόμος VI και VII Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
In the days of the Janissaries: by Πάλλης, Αλέξανδρος Α. Publication: London: Hutchinson, 1951 . 236 σ.: Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Σέρβια κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή / by Παπαϊωάννου, Λάζαρος Publication: Θεσσαλονίκη: Βοϊακή Εστία, 1982 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Γ΄ Συνέδριο Ιστορίας, Λαογραφίας - Γλωσσολογίας, Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Δυτικομακεδονικού χώρου", σ. 36-44. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Λάρισα στο οδοιπορικό του περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή (1668) / by Παλιούγκας, Θεόδωρος Publication: Λάρισα: Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 1994 . 24 σ.: , Τόμος: "Θεσσαλικό Ημερολόγιο", 26 (1994) 81-104. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική αστική γεωγραφία της οθωμανικής Θεσσαλονίκης (17ος αιώνας). Η μαρτυρία του Evliya Çelebi / by Δρακούλης, Δημήτρης Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 26 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 143-170. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα περί Αθηνών κεφάλαια του Εβλιά Τσελεμπή / by Τζώρτζογλου, Δ. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/1 (1931) 111-138 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Εβλιά Τσελεμπή ανά τας Ελληνικάς χώρας / by Χουδαβέρδογλου, Θεόδοτος Σοφοκλής Αβρ., ο Τυανεύς Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/2 (1931) 429-438. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δυτική Θράκη κατά τον Εβλιγιά Τσελεπήν, περιηγητήν του XVII αιώνος / by Τσελεμπή, Ελβιγιά Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1933) 113-128. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γιωσέφ Ελιγιά: Η κοινωνική διάσταση του έργου του / by Κουρμαντζή, Ελένη Publication: Ιωάννινα : Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 2009 . 12 σ. ; , Δημοσιευμένο στο "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", 28 (2004) 219-230. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφή της Αδριανουπόλεως από τον Εβλιγιά Τσελεμπήν /   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 50 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 15 (1941) 5-54. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή / by Μοσχόπουλος, Νικηφόρος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1938) 486-514 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή / by Μοσχόπουλος, Νικηφόρος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1939 . 36 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1939) 145-181 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή / by Μοσχόπουλος, Νικηφόρος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1940 . 42 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1940) 321-363 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha