Καπετάν Γκόνος Γιώτας : μία εξέχουσα φυσιογνωμία των Γιαννιτσών   Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1960 . 2 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1960) 186-187 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικός αγώνας - Γκόνος Γιώτας / by Γιώτας, Βασίλειος Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2011 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.72(2011) σ. 30-33 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικός Αγώνας - Γκόνος Γιώτας / by Κάμτσης, Κωνσταντίνος Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2012 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.74(2012) σ.19-20 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός αγώνας στην περιοχή των Γιαννιτσών. Γκόνος Γιώτας: by Παπαλαζάρου, Ιωάννης Publication: Γιαννιτσά: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών ο "Φίλιππος", 2007 . 136 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δράση του οπλαρχηγού Γκόνου Γιώτα στο βάλτο των Γιαννιτσών. by Τιμοθεάδης, Τιμόθεος Ι. Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 1998 . 17 σ.: , Τόμος "Ο αγώνας στον βάλτο των Γιαννιτσών", σ.173-189 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γκόνος Γιώτας / by Βενιζέλος, Χαρίλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1963 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1963) σ.135-138 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο καπετάν Γκόνος   Publication: Αθήνα : χ.ε., 1912 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1912) σ.208-210 Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γκόνος Γιώτας : το στοιχειό του Βάλτου / by Παπαλαζάρου, Ιωάννης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 1993 . 14 σ. ; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.2(1993) σ.3-16 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γκόνου Γιώτα "Περιληπτική έκθεσις των ενεργειών", Αθήνησι τη 22α Νοεμβρίου 1909 // by Τιμοθεάδης, Τιμόθεος Ι. Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 1993 . 10 σ. ; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.3(1993) σ.15-24 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιστροφή του Γκόνου Γιώτα στην λίμνη των Γιενιτσών και το ηρωικό του τέλος / by Τουσίμης, Γεώργιος Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 1993 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.5(1993) σ.10-15 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνεργασία του Γκόνου Γιώτα με οπλαρχηγούς της Γουμένισσας / by Παπαλαζάρου, Ιωάννης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2004 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.45(2004) σ.38-45 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γκόνος Γιώτας : το στοιχειό του Βάλτου / by Παπαλαζάρου, Ιωάννης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2011 . 17 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.70(2011) σ.7-23 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γκόνου Γιώτα περιληπτική έκθεσις των ενεργειών του : by Τιμοθεάδης, Τιμόθεος Ι. Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2011 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.70(2011) σ.24-33 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνεργασία του Γκόνου Γιώτα με οπλαρχηγούς της Γουμένισσας / by Παπαλαζάρου, Ιωάννης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2011 . 12 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.70(2011) σ.34-45 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιστροφή του Γκόνου Γιώτα στην λίμνη των Γενιτσών και το ηρωικό του τέλος / by Τουσίμης, Γεώργιος Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2011 . 8 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.70(2011) σ.46-53 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καπετάν Άγρας και Γκόνος Γιώτας / by Παπαλαζάρου, Ιωάννης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2011 . 5 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.70(2011) σ.54-58 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αφιέρωμα στο Γκόνο Γιώτα / by Πασχούδη, Μαρία Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2011 . 3 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.70(2011) σ.59-61 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επάνοδος του Γκόνου Γιώτα στον βάλτο και το ηρωικό του τέλος / by Παπαλαζάρου, Ιωάννης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2011 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.72(2011) σ. 25-29 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αγώνες του Γκόνου Γιώτα στον βάλτο των Γιαννιτσών κατά τον Μακεδονικό Αγώνα / by Κάμτσης, Κωνσταντίνος Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2011 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.72(2011) σ. 34-39 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha