Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου επί τη εξακοσιετηρίδι της εξαβιβλου αυτού (1345-1945)   Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1952 . ια΄+623 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κριτής του δρόμου Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος: by Πασχαλίδης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ρέκος, 1996 . 160 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σημασία του νομικού έργου του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου / by Πιτσάκης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ.239-258. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος και οι ιεροί κανόνες. Θεματική κατάταξη και το απαραβίαστο του κανομικού κειμένου / by Περεντίδης, Σταύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 259-266. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "κριτής και νομοφύλακας" της Θεσσαλονίκης Αρμενόπουλος και η παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική / by Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος Publication: Αθήνα: Διαβάζω, 1985 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Διαβάζω", 128 (9.10.1985) 65-68. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εξάβιβλος του Αρμενόπουλου και η των Αθηνών έκδοσίς της του 1835 by Βισβίζης, Ι.Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1952 . 9 σ. , Τόμος "Τόμος Κωνστ/νου Αρμενόπουλου επί τη εξακοσιετηρίδι της εξαβιβλου...", 163-172 Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του εν Θεσσαλονίκη νομοφύλακος και κριτού Κ. Αρμενόπουλου (βίος και έργα) by Σακελλαριάδης, Σπήλιος Χ. Publication: Αθήνα: Βάρτσος, Ιωάννης Β., 1916 . 40σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετέφρασε ο Πούσκιν την Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου; / by Medvedief, Ι. Ρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 8 σ. , Ανάτυπο από "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εορταστικός τόμος. 50 χρόνια 1939-1989", σ.237-244 | Περίληψη στα γερμανικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διάδοσις της Εξαβίβλου του Αρμενοπούλου εις τον σλαβικόν κόσμον / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 12 σ. , "Μακεδονικά", 15 (1975) 16-27. Δημοσιεύτηκε και στον τόμο: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 97-109, βλ. Ταξ. Αρ. Ι-14-181. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Konstantinos Armenopoulos (1320-1385): "Nomophylax and justice of Thessaloniki": by Πασχαλίδης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 2011 . 10 σ. , Τόμος Byzantine Law: Proccedings..., σ.173-182 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος: by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1952 . 52 σ. , Τόμος Εξακοσιετηρίδι του Αρμενοπούλου Τ.ΣΤ' 477-528 Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα - Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος / by Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 13 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 1 (1985) 311-323 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το επράγματον δίκαιον εις την Εξάβιβλον του Αρμενόπουλου / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη : Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1989 . 22 σ. ; , [Α΄] Επιστημονικό συμπόσιο. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Παλαιολόγειος εποχή. Πατριαρχικόν ΄Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1987, σ. 237-258 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι περί του ναού της Αχειροποίητου Θεσσαλονίκης ειδήσεις του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 26 σ. , Άρθρο από τα "Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου επί τη εξακοσιετηρίδι της εξαβιβλου αυτού" Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη δημιουργός του δημοτικού αστικού δικαίου και της νομικής σκέψης της Ρωμιοσύνης. Η "Εξάβιβλος" του Αρμενόπουλου / by Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1985 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αιολικά Γράμματα", 87-90 (1985) 149-150. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εξάβιβλος του Αρμενόπουλου και η νομική σκέψις εν Θεσσαλονίκη κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα / by Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 38 σ. ; Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αυτοκρατορικές Νεαρές στο Σύνταγμα κατά Στοιχείον του Ματθαίου Βλάσταρη και στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου / by Παπαγιάννη, Ελευθερία Σπ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στα Πρακτικά : "Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία" : Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη. 14-15 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη", σ. 377-388. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha