Από Ομονοίης τα μεγάλα έργα: by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1989 . 227 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τί διέπραξαν τα Σκόπια και τί δεν πράξαμε εμείς / by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1993 . 2 σ. , Τόμος: "Η διεθνής πλεκτάνη κατά της Μακεδονίας: Ήλιντεν 1903-1993", σ.28-29. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Σκοπιανό σήμερα by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Χ.τ.: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1995 . 81-88 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη του αύριο. by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 6 σ. , Τόμος "Η Θεσσαλονίκη και ο ευρύτερος χώρος", σ. 187-192 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αναφορές στο Μακεδονικό Αγώνα. by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1990 . 12 σ. , Τόμος "Δυτικομακεδονικά: Διαλέξεις-εκδηλώσεις-επικαιρότητες", σ.155-166 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετά την απόφαση της Λισσαβώνας by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1994 . 8 σ. , Τόμος "Η Δυτική Μακεδονία στην ιστορική της συνέχεια: Πρακτικά 3ου... συνεδρίου", σ.199-206 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Hellenic Continuity by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Melbourne: River Seine Press, 1990 . 4 σ. , Τόμος "Macedonian Hellenism", σ.210-213 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επανάσταση των Ζηλωτών και η πολιτεία τους στη Θεσσαλονίκη: by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 7 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 181-187 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική διάρκεια by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 1988 . 31 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκης εγκώμιον : δύο προσφωνήσεις / by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, 1988 . 14 σ. ; 20x14 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Επίκαιρα διδάγματα από τον αγώνα του ΄21 / by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1996 . 11 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", σ.49-59 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το "Μακεδονικό" ενώπιον των ραγδαίων αλλαγών στη βαλκανική : by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1991 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1991), σ.43-47 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Μακεδονικό", η πολιτική διάσταση / by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1990 . 7 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1990), σ.55-61 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημήτριος Κυδώνης και η μονωδία του "Επί τοις εν Θεσσαλονίκη πεσούσι" το 1345 / by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1987 . 7 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1987) σ.97-104 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διπλωματία και η πολιτική των Βαλκανικών Πολέμων έμπνευση για το σήμερα / by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αντεπίθεση. Προτάσεις για τα εθνικά μας θέματα. Μακεδονία, Κύπρος, Βαλκάνια, Ελληνοτουρκικά, Ορθοδοξία", σ. 43-46 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διπλωματία και η πολιτική των Βαλκανικών Πολέμων έμπνευση για το σήμερα / by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αντεπίθεση. Προτάσεις για τα εθνικά μας θέματα. Μακεδονία, Κύπρος, Βαλκάνια, Ελληνοτουρκικά, Ορθοδοξία", σ. 43-46 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτική διάσταση του "Μακεδονικού" / by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αντεπίθεση. Προτάσεις για τα εθνικά μας θέματα. Μακεδονία, Κύπρος, Βαλκάνια, Ελληνοτουρκικά, Ορθοδοξία", σ. 51-56 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τι είναι ανύπαρκτο και τι παραείναι υπαρκτό / by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αντεπίθεση. Προτάσεις για τα εθνικά μας θέματα. Μακεδονία, Κύπρος, Βαλκάνια, Ελληνοτουρκικά, Ορθοδοξία", σ. 57-58. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τρίτη φάση του "Μακεδονικού" / by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αντεπίθεση. Προτάσεις για τα εθνικά μας θέματα. Μακεδονία, Κύπρος, Βαλκάνια, Ελληνοτουρκικά, Ορθοδοξία", σ. 59-62. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι παγίδες των Σκοπίων / by Παπαθεμελής, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αντεπίθεση. Προτάσεις για τα εθνικά μας θέματα. Μακεδονία, Κύπρος, Βαλκάνια, Ελληνοτουρκικά, Ορθοδοξία", σ. 67-70 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha