Εκατονταετηρίς 1837-1937: by Κούζης, Αριστ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1937 . 72+ιβ΄ σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τί είναι οι ελώδεις πυρετοί και πώς μπορούμενα προφυλαχθώμεν από αυτούς: by Κούζης, Αριστ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Περιστολήν των Ελωδών Νόσων, 1931 . 22 σ.: Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο θεραπευτικαί οδηγίαι του Μαγιστριανού «περί θεραπείας λεπρών» κατά τον Ελληνικόν κώδικα XLV της Βιέννης / by Κούζης, Αριστ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1931 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1931) 312-315 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Των εις το περί χυμών Ιπποκράτους υπομνημάτων βιβλία Γ΄. by Γαληνός Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1952 . 4 χ.α.+175 σ. , Τόμος 16(1952) Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία / by Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Πρωΐα, 1935 . 480+1103 σ.: Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 13: by Αλιβιζάτος, Γ. Π. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1950 . 8 χ.α.+24+24+107 σ. , Τόμος 13(1950) Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha