1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Λεξικόν της προσωκρατικής φιλοσοφίας =   Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1988 . xi+195 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der philostrateische Apollonios. by Koskenniemi, Erkki Publication: Helsinki: Societas Scientiarum Fennica. The Finnish Society of Sciences and Letters, 1991 . 2χ.α.+101 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων και ο κοινωνισμός κατά την αναγέννησι. by Καζάζης, Νεοκλής Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1994 . 87 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σημαντικότητα των μεταρρυθμιστικών προτάσεων του Γεωργίου Γεμιστού-Πλήθωνος. by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1994 . 87 σ. , Περίληψη στη γερμανική γλώσσα. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος: Περί αρετών=Georges Gémiste Pléthon: by Tambrun-Krasker, Brigitte Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1987 . XCII+127 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dieu dans la nature.Vol.1-2. by Flammarion, Camille Publication: Paris: Flammarion, Ernest, Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλοσοφία της θρησκείας. by Caird, John Publication: Αθήνα: Γεώργιος Φέξης, 1910 . 128 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επί της θρησκείας. by Schopenhauer, Arthur Publication: Αθήνα: Γεώργιος Φέξης, 1914 . 184 σ. Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pensées de Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. by Pascal, Blaise Publication: Paris: Librairie Garnier Fréres, . 4 χ.α.+500 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των τριττών της ψυχής παρά Πλάτωνι.Εναίσιμος διατριβή. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Leipzig: Leopold und Baer, 1875 . Θ+106 σ. , Δωρεά Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αλήθεια. by Καπετανόπουλος, Δημήτριος Κ. Publication: Αθήνα, New York: χ.ε., 1971 . 324 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L' athéisme. by Le Dantec, Félix Publication: Paris: Flammarion, Ernest, 1906 . 4 χ.α.+ΙΙΙ+311 σ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεοί εσμέν.Η διεύρυνσις της ανθρώπινης συνειδήσεως. by Παπασταύρου, Αριστοτέλης Σ. Publication: Tuscon, Az: χ.ε., 1959 . ια+139 σ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται διά την αλήθειαν: Μελέτη 1η: by Γαλανός, Μιχαήλ Ι. Publication: Αθήνα: Συνοδινός, Χ., 1943 . 48 σ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κοινωνικός χριστιανισμός. by Γκοφστέτερ, Ιππόλυτος Publication: Θεσσαλονίκη: Μιχ.Τριανταφύλλου, 1937 . 39 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλοσοφικαί μελέται. by Βλαστός, Σπύρος Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Λαγουδάκης, Ιω. Κ., 1902 . 6 χ.α.+ιγ+167 σ. , Προέρχεται από την βιβλιοθήκη του Στεφάνου Ν.Δραγούμη. τήν χ.α.σ.3 αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ευλάβεια του ψοφιμιού. by Libertad, Albert Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα. Μηνιαίον λογοτεχνικό περιοδικό, 1917 . 13 σ. , Προέρχεται από την βιβλιοθήκη του Ίωνα Δραγούμη. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη | Τίτλος Πρωτοτύπου: Culte de la Charogne Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανθρώπινη διάνοια εν τη αναζητήσει του απολύτου. by Κυράτσος, Διονύσιος Κ, Μητροπολίτης Δράμας Publication: Δράμα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1973 . 32 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το υπερπέραν. by Grégoire, François Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1964 . 119 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: L' au-delà Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Philo [Φίλων]: by Φίλων, ο Αλεξανδρεύς Publication: London, Cambridge, ΜΑ: Harvard University Press, . 12 τ. , ΤΟΜΟΣ Ι, Περί της κατά Μωυσέα κοσμοποιΐας. Νόμων ιερών αλληγορίας των μετά την εξαήμερον, βιβλία Α-Γ. ΤΟΜΟΣ ΙΙ περί των χερουβίμ και της φλογίνης ρομφαίας και του κτισθέντος πρώτου εξ ανθρώπου Κάιν. Περί γενέσεως Άβελ και ων αυτός τε και ο αδελφός αυτού Κάιν ιερουργούσι. Περί του το χείρον τω Κρείττονι φιλείν επιτίθεσθαι. Περί των του Δοκησισόφου Κάιν εγγόνων και ως μετανάστης γίγνεται. Περί γιγάντων. ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ, Τι άτρεπτον το θείον. Περί γεωργίας. Περί φυτουργίας Νώε το δεύτερον. Περί μέθης. Περί ων νήψας ο Νώε εύχεται και καταράται. ΤΟΜΟΣ IV, περί συγχύσεως διαλέκτων. Περί αποικίας. Περί του τις ο των θείων εστίν κληρονόμος και περί της εις τα ίσα και ενάντια τιμής. Περί της προς τα προπαιδεύματα συνόδου. ΤΟΜΟΣ V περί φυγής και ευρέσεως. Περί των μετονομαζομένων και ως ένεκα μετονομάζονται. Περί του θεοπέμπτους είναι τους ονείρους, βιβλία Α και Β. ΤΟΜΟΣ VI, Ίος σοφού του κατά διδασκαλίαν τελειωθέντος ή νόμων αγράφων (το πρώτον) ο έστι περί Αβραάμ. Βίος πολιτικού όπερ έστι περί Ιωσήφ. Περί του βίου Μωυσέως λόγοι πρώτος και δεύτερος. ΤΟΜΟΣ VII, Περί των δέκα λόγων οι κεφάλαια νόμων εισίν. Περί των εν μέρει διαταγμάτων, βιβλία Α-Γ. ΤΟΜΟΣ VIII, Περί των εν μέρει διαταγμάτων βιβλίο Δ. Περί αρετών ας συν άλλοις ανέγραψε Μωυσής ήτοι περί ανδρείας και ευσεβείας και φιλανθρωπίας και μετανοίας. Περί άθλων και επιτιμιών. ΤΟΜΟΣ ΙΧ, Περί του πάντα σπουδαίον ελεύθερον είναι. Περί βίου θεωρητικού ή ικετών. Περί αφθαρσίας κόσμου. Εις Φλάκκον. Υποθετικών (Υπέρ Ιουδαίων απολογίας). De providentia. ΤΟΜΟΣ Χ, Ίλωνος αρετών πρώτον ο εστί της αυτού πρεσβείας προς Γάιον. ΤΟΜΟΣ ΧΙ Supplement Ι. Questions and answers on genesis. ΤΟΜΟΣ ΧΙΙ Supplement ΙΙ. Questions and answers on exodus. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha