Η συμβολή του χριστιανισμού εις τα γράμματα και τας τέχνας. by Κυράτσος, Διονύσιος Κ, Μητροπολίτης Δράμας Publication: Δράμα: Τυπο-Τεχνική-Offset, 1968 . 31 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Gréce avent Alexandre: Études sur la Societé Grecque du VIe au IVe siécle / by Monceau, Paul Publication: Paris: Ancienne Maison Quantin, 1892 . 320 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. 24x17 εκ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The illustrated guide to great art in Europe: by Taubes, Frederic Publication: New York: Reinhold Publishing Corporation, 1966 . xii+307 σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αξιός:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1960 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αργοναύτης:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Charioteer : a quartely review of modern Greek culture/   Publication: New York: Parnassos, Greek Cultural Society of New York, 1960 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Δίαυλος:   Publication: Βόλος: χ.ε., 1965 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The Edinburgh Review or Critical Journal   Publication: Endinburgh: Longman, Brown, Green, Longmans, & Roberts and Adam and Charles Black, 1854 Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Εθνική Αγωγή:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1903 Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Έσπερος : σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων δις του μηνός εκδιδόμενον   Publication: Leipzig: χ.ε., 1881 . 7 τ. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιόνιος Ανθολογία:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1936 . 5 τχ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes /   Publication: London: Warburg Institute, 1952 . 70 τ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (62), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Καλλιτεχνικά Χρονικά :   Publication: Αθήνα: Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 1972 . 27 τχ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (27),

Actions: Add to cart
Κείμενα του Βόλου:   Publication: Βόλος: χ.ε., 1976 . 7 τχ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Κόσκινο:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 2 τ.+2 τχ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κριτική: Μηνιαία έκδοσις /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1923 . 1 τ. Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κριτική και Τέχνη:   Publication: Αθήνα: χ.ε., c1924-1926 . 1 τ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λύρα:   Publication: Ζάκυνθος: χ.ε., 1970 . 2 τχ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Macedonian Review:   Publication: Skopje: Kulture Zhivot, 1971 . 58 τχ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (58),

Actions: Add to cart
Μήνες : συγκέντρωσις της μηνιαίας πανελληνίου δράσεως όλων των κλάδων της δημόσιας και της κοινωνικής ζωής και εν μέρει της παγκοσμίου /   Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. Ν. Νικολαΐδου, 1937 . 28 τχ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (28),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha