Ημερολόγιον εμπορικόν και φιλολογικόν: by Καπράλος, Κ. Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Άγιος Μιχαήλ, Σ. και Γ. Βαλλινάκης, 1908 . 355 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αβρακαδάβρα:   Publication: Αλεξάνδρεια: χ.ε., 1927 Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ακτίνες: Ημερολόγιον εικονογραφημένον ύλης παντοίας και διαφερούσης /   Publication: Κωνσταντινούπολη: Τύποις Αριστόβουλου και Αναστασιάδου, 1906 , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δελτίον της Εβδομάδος:   Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου της Κορρίνης, 1884 Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εβδομάς:   Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου της Κορρίνης, 1884 Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (78),

Actions: Add to cart
Θρηίκιος Άνεμος:   Publication: Κομοτηνή: χ.ε., 1997 . 7 τχ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
The Illustrated London News /   Publication: London: χ.ε., 1879 . 2 τ. Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κλειώ:   Publication: Leipzig: χ.ε., 1885 . 5 τ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Μαγνησία:   Publication: Βόλος: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, 2003 . 12 τχ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Parallaxi:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2015 . 1 τχ.: 32x26 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εικονογραφημένη Σφαίρα: Εβδομαδιαία Επιθεώρησις της Ελλάδος /   Publication: Αθήναι: χ.ε., 1921 . 1 τχ. ; 36x26 εκ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha