Το κτιριακό συγκρότημα της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1985 . 155 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος Μεγακλής (1848-1909) / by Παπάζης, Δημήτριος Αγ. Publication: Θεσσαλονίκη: Θανάσης Αλτιντζής, 2011 . 335 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης από τα μέσα του 8ου αι., έως το 1430: by Χατζηαντωνίου, Ελισάβετ Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2007 . lxxix+349 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εξαρχία Θεσσαλονίκης: by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1980 . 155 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωακείμ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης: by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2002 . 234 σ.; 24x17 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησία και εκπαίδευση: Ο ρόλος της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης / by Χοροζοπούλου, Μαριάνθη Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Τα ελληνικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας", σ. 73-92. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα) ως Μητρόπολις Θεσσαλονίκης κατά τον 16ον αιώνα / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Παγκαρπία μακεδονικής γης", σ. 251-255 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις της με τις μονές του Αγίου Όρους. by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 2 σ.: , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος", σ.63-72 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα σχετικά με τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στα τέλη του 13ου-αρχές 14ου αιώνα. by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1988 . 22 σ.: , Τόμος Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά: Πρακτικά,σ. 79-99 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σταυροφόροι άρχοντες της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 3 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 377-378 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κτηματολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και των παρ' αυτή επισκόπων, εις την πόλιν της Θεσσαλονίκης και την περίχωρον κατά την Βυζαντινήν περίοδον / by Θεοδωρίδης, Πάνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1986 . 6 σ. , Τόμος: "Πρακτικά συνεδρίου. Εορταστικαί εκδηλώσεις: Προς τιμήν και μνήμην των Αγίων αυταδέλφων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Θεσσαλονικέων, φωτιστών των Σλάβων (10-15 Μαΐου 1985)", σ. 413-418. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεωνάς Α΄ από ηγουμένων μητροπολίτης Θεσσαλονίκης / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 13 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 12 (1972) 270-282 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ιστορικόν αρχείον της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 5 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 15 (1975) 361-365 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί την επαρχιακήν σύνοδον της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978 . 3 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 18 (1978) 307-309 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεολογία και η οικουμενική προοπτική του από Εδέσσης και Πέλλης Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Παπαγεωργίου / by Μαρτζέλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 2011 . 12 σ.: , Τόμος: "Φιλοτεχνία: αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην... Αθανάσιον Παπάν", σ. 131-142. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία της Θεσσαλονίκης και το Ολοκαύτωμα / by Ριτζαλέος, Βασίλης Publication: Αθήνα: Επίκεντρο, 2011 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Το ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια", σ. 295-330. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμματα εκ Μικράς Ασίας και Πόντου εις Θεσσαλονίκην. by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2011 . 16 σ. , Τόμος Εις μαρτύριον τοις εθνέσι : τόμος χαριστήριος..., σ. 281-296 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μητροπολιτικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης κατά τον 19ο αιώνα / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 24 σ.: , Ανάτυπο από το: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ.447-467. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο από Σισανίου και Σατίστης μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (αποβιώσας ως Γέρων Κυζίκου) Αθανάσιος Μεγακλής (1848-1909) / by Παπάζης, Δημήτριος Αγ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικόν Ημερολόγιον, 1999 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικόν Ημερολόγιον", (1998-99) 345-351 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Συνοδικό της Θεσσαλονίκης και ο διάδοχος του αρχιεπισκόπου Γρηγορίου / by Τσάρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 6 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος 12 (1972) 264-269 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha