Ιστορία της θρησκείας του αρχαίου Ισραήλ. Τόμος Α΄: Η πηγή: Η Παλαιά Διαθήκη υπό το φως της συγχρόνου επιστήμης. by Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιωάν. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1938 . μη΄+519 σ. , Τόμος Α΄ | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Delle antichità Giudaiche / by Flavio, Giuseppe Publication: Firenze: Editore Paolo Fumagali, 1840 . 3 τ.: , Ο τόμος Β έκδοση του 1842. Ο τόμος Γ έκδοση του 1844 26x17 εκ. Date:1840 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Atlas archéologique de la bible dΆprès les meilleurs documents soit anciens soit modernes et surtout dΆprès les découvertes les plus récentes faites dans la Palestine, la Syrie, la Phénicie, l΄Égypte et lΆssyrie destiné a faciliter l΄intelligence des Saintes Écritures / by Fillion, L.Cl. Publication: Paris, Lyon: Librairie Briday Delhomme et Successeurs Briguet, 1886 . 4χ.α+viii+153 σ.: , Στη σελ.τίτλου σφραγίδα παλαιοτουρκική. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισραήλ: by Μαγκριώτης, Δημήτριος Ι. Publication: Αθήνα: Λόγος (ο), . 51 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισραήλ:   Publication: Αθήνα: Διπλωματική Αντιπροσωπεία Ισραήλ, 1966 . 120 σ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένον προσκυνητάριον: by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Καστρούνης, Π. και Ζ. Χαλκιάδης, 1929 . (10)+144 σ.: , Περιέχει σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Dead Sea scrolls. by Allegro, John Marco Publication: Middlesex: Penguin Books, 1956 . 208 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece, Israel and the Easter Question before, during and after the cold war era /   Publication: Athens: Hellenic Commission of Military History, 2008 . 171 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισραήλ : σκιαγραφία ενός κράτους και ενός κινήματος: by Πράτο, Ιωνάθαν Publication: Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος «Ελλάς-Ισραήλ» Θεσσαλονίκης, 1959 . 21 σ. , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les offres de paix dΊsrael aux Etats Arabes de 1948 a 1958   Publication: Ιεροσόλυμα: Ministère des Affaires Étrangères, 1958 . 60 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Arabs in Israel   Publication: Ιεροσόλυμα: Ministry for Foreign Affairs, 1961 . 51 σ.: Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κράτος του Ισραήλ by Chouraqui, André Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1967 . 130 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο πόλεμος των εξ ημερών by Churchill, Winston S. Publication: Αθήνα: Άτλας, . α'+248 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: The six day war Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantium-Early Islam: by Ασημακοπούλου-Ατζάκα, Παναγιώτα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2008 . 272 σ.+1CD: , Δωρεά Κ. Ν. Πλαστήρα Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le collectivisme Israelien: by Ανδρέου, Νίκος Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1973 . 286 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλία Ελλήνων και Ισραηλιτών διά μέσου των αιώνων by Μωυσής, Ασέρ Publication: Αθήνα: Αδελφότης, Η, 1953 . 29 σ.: Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ισραήλ εις την XVIII Διεθνή Έκθεσιν Θεσσαλονίκης   Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1953 . 23 σ.: Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισραήλ: by Κωνσταντινίδης, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1967 . 239 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική έρευνα (5000 π.Χ.-1957 μ.Χ) by Αλεξανδρίδης, Ευστράτιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., . 208 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Le monde méditerranéen jusquΆu IVe siEcle avant J.-C. by Cavaignac, Eugene Publication: Paris: Boccard, Ε. de, 1929 . 2 τ. , Τόμος 2ος Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha