Εικών Θεού = by Χρυσανθόπουλος, Μιχαήλ. Σωτ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1999 . 50 σ.+3 εικ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άθως: Θέματα αρχαιολογίας και τέχνης / by Καλοκύρης, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: «Αστήρ»-Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, 1963 . 365 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'art au Mont-Athos. by De Mendieta, Emmanuel Amand Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1977 . xxvii+404 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες αγιογράφοι μέχρι το 1821 / by Πιομπίνος, Φοίβος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, 1984 . 556 σ.; 21x14 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα θαύματα του Κυρίου και αι μετά την Ανάστασιν εμφανίσεις. by Πρωτοπαπαδάκη-Παπακωνσταντίνου, Ελένη Publication: Αθήνα: Μακρής, Ι., 1985 . 245 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία της ζωγραφικής. Malerhandbuch. by Διονύσιος εκ Φουρνά, Ιερομόναχος Publication: Munchen: Slavisches Institut, 1960 . 211 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραβολαί του Κυρίου: Θεϊκαί τινές κλήσεις=Parables of the Lord: by Πρωτοπαπαδάκη-Παπακωνσταντίνου, Ελένη Publication: Αθήνα: Μακρής, Ι., 1991 . 286 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέα. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εικόνα: by Uspensky, Léonidas Publication: Αθήνα: «Αστήρ»-Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, 1952 . 80 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: LΊcone: Quelques mots sur son sens dogmatique. Paris, Ed.Oecuméniques, 1948 Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία των ζωγράφων ως προς την εκκλησιαστικήν ζωγραφιάν υπό Διονυσίου του Ιερομονάχου και ζωγράφου. Του εκ Φουρνά των Αγράφων (Συγγραφείσα εν Άθωνι τω 1458) / by Διονύσιος εκ Φουρνά, Ιερομόναχος Publication: Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης (Καταστήματα «Α.Κορομηλά» και «Κοραή»), 1885 . η'+264 σ.: , Στη σελ. τίτλου υπάρχουν σφραγίδες του «Βιβλιοπωλείου Γρηγορόπουλου, Αγ.Σοφίας 43, Θεσσαλονίκη», καθώς και δύο Οθωμανικές. Στη σ. α΄. υπάρχει αφιέρωση. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανική αγιογραφία των εννέα πρώτων αιώνων (1-842) ήτοι από των αρχών του Χριστιανισμού μέχρι της αναστηλώσεως των αγίων εικόνων / by Λαμπάκης, Γεώργιος Publication: Εν Αθήναις : Τυπ.Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1896 . (4)+96 σ.: , Στη σελ τίτλου υπάρχει αφιέρωση. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη της λαϊκής ζωγραφικής-λαϊκής αγιογραφίας: by Βαρσαμίδης, Θανάσης Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1990 . 88 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Orient et Byzance le tréfonds oriental de l'hagiographie byzantine. by Peeters, Paul Publication: Bruxelles: Société des Bollandistes, 1950 . 236 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έργο των Λινοπολιτών ζωγράφων Μιχαήλ και Κωνσταντίνου στην επισκοπή Δρυινουπόλεως Βορείου Ηπείρου: by Σκαβάρα, Μαρία Publication: Ιωάννινα: Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου, 2011 . 711 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Menolog: Istorijsko-umetnicka istrazivanja = by Mijovic, Pavle Publication: Beograd: Arheoloski Institut, 1973 . xxvi+442 σ.+(76) εικ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας ανώνυμος ζωγράφος του 16ου αιώνα στη Βέροια. by Παπαζώτος, Θανάσης Publication: Χ.τ.: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1985 . σ.76 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τοιχογραφίες του ναού της Νέας Παναγίας Θεσσαλονίκης και το Κίνημα Επιστροφής στην παράδοση της τέχνης της «Μακεδονικής Σχολής» / by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 56 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "ΣΤ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Οθωμανική περίοδος 1430-1912, Β' . Ιερά Μονή Βλατάδων 9-11 Νοεμβρίου 1992", σ.313-368. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η «διορθωμένη» βυζαντινή ζωγραφική και οι αγιογράφοι αδελφοί Κωνσταντίνος και Δημήτριος Φραγκόπουλος. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1993 . 18 σ. , Τόμος Ε΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»: Οθωμανική περίοδος, 139-156 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγιογραφία της Εράτυρας (Σέλιτσας) τέλος 18ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου / by Βαρσαμίδης, Θανάσης Ζ. Publication: Σιάτιστα: Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιατίστης, 2003 . 23 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ.143-165. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Δημήτριος εις την βυζαντινήν αγιογραφίαν: by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1950 . 15 σ. , Δημοσιευμένο και στο: "Μελετήματα χριστιανικής εικονογραφίας", σ. 311-326. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αγιογραφικές μαρτυρίες για την ελληνικότητα της Μακεδονίας / by Τσινικόπουλος, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1992 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Νέα Εστία", τχ. 1571 (Χριστ.1992) σ. 105-108 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha