Βραχέα χρονικά: by Λάμπρος, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1932 . viii+ιθ΄+112 σ.: Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βενετίας 1255-1669: by Θεοτόκης, Σπυρίδων Μ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1933 . 4χ.α+ιβ΄+290 σ.: 28x22 εκ. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσπίσματα της Βενετικής Γερουσίας 1281-1385: by Θεοτόκης, Σπυρίδων Μ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1936 . 2 τ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Νομικά έγγραφα της Ελλάδος της περιόδου της τουρκοκρατίας : Νομικά έγγραφα Σίφνου της συλλογής Γ. Μαριδάκη (1684-1835) : by Πετρόπουλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1956 . κζ΄+519 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (1776-1828) / by Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1959 . 2 τ.: , Τεύχος Ι : Βιογραφία, σ. ι΄+295. Τεύχος ΙΙ : Αλληλογραφία, πολιτικά υπομνήματα, λόγοι, σημειώματα περί Ιγνατίου , σ. η΄+424. 29x22 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικόν Αρχείον Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου: by Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1963 . 5 τ.: , Τεύχος 1 : Αθήνα, 1963, σ.8χ.α+407. Τεύχος 2 : Αθήνα, 1965, σ.η΄+449. Τεύχος 3 : Αθήνα, 1968, σ.4χ.α+845. Τεύχος 4 : Αθήνα, 1971, σ.1023. Τεύχος 5 : Αθήνα, 1968, σ. 576 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Η Κρητική Επανάστασις 1866-1869: Εκθέσεις των εν Κρήτη προξένων της Ελλάδος: by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1967 . 2 τ.: , Τεύχος 1 : Αθήνα, 1967, σ.οβ΄+2χ.α+421. Τεύχος 2 : Αθήνα, 1970, σ.θ΄+3χ.α.+459 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχείον Ψαρών 1821-1827: by Σφυρόερας, Βασίλης Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1974 . λβ΄+2χ.α.+639 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα του βίου μου. by Ψύλλας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1974 . λη΄+2χ.α.+371 σ.: Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών: by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1975 . 4 τ. , [Στοιχεία τοποχρονολογίας] Τόμ.Α΄, [Υπότιτλος] Μέρος Δεύτερον: F.Ο.32, Φάκελοι 1-34 : 1827-1832. Αθήνα. 1975, σ.8χ.α+611-1089. Τόμ.Β΄: [Υπότιτλος] F.Ο.32, Φάκελοι 35-36 : 1833-1835. Αθήνα. 1979, σ. ιη΄+2χ.α+823. Τόμ.Γ΄: [Υπότιτλος] F.Ο.32, Φάκελοι 57-74 : 1836-1837. Αθήνα. 1987, σ. ιε΄+893. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα του Αρχείου Βατικανού περί της ελληνικής Επαναστάσεως. Τόμος Α΄: 1820-1826 / by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1979 . 8χ.α+671 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη /   Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1996 . 2 τ.: , Τόμος Α΄: Μέρος Ι, [υπότιτλος] Αύγουστος 1788-Ιούνιος 1824. Αθήνα,1996, σ. μβ΄+2χ.α.+1-562. Τόμος Α΄: Μέρος ΙΙ, [υπότιτλος] Αύγουστος 1788-Ιούνιος 1824. Κατάστιχα και λογαριασμοί. Αθήνα,1996, σ. 2 χ.α.563-932. 28x21 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Correspondence between the Foreign Office and the British Embassy and Consulates in the Ottoman Empire 1820-1833. by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2013 . 2 τ. , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha