Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945): by Varon, Odette Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1987 . 2 τ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά | Τίτλος Πρωτοτύπου: La presse pour jeunes en Gréce (1941-1945) Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση "Εις τα του οίκου" και τα γυναικεία καθήκοντα: by Μπακαλάκη, Αλεξάνδρα Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1987 . 303 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά | Τίτλος Πρωτοτύπου: La presse pour jeunes en Gréce (1941-1945) Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1821-1929: by Καλαφάτη, Ελένη Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1988 . 277 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893) by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1988 . 467 σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νεολαία της 4ης Αυγούστου: by Μαχαίρα, Ελένη Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1987 . 219 σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Παρθεναγωγείο του Βόλου. [Τόμοι Α-Β] by Χαρίτος, Χαράλαμπος Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1989 . 2 τ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους: by Κορασίδου, Μαρία Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1995 . 263 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία 1870-1940 by Ρηγινός, Μιχάλης Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1995 . 173 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία και γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914): by Κουλούρη, Χριστίνα Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1988 . 789 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας 1833-1900: by Σοφιανός, Κώστας Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1988 . 2 τ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Έλληνες φοιτητές στο πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861) by Σιδέρη, Αλόη Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1989 . 2 τ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα προγράμματα της μέσης εκπαίδευσης (1833-1929) by Αντωνίου, Δαυίδ Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1989 . 3 τ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Τα καταστατικά του σωματείου (Ναζιόνε) των ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.). by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1995 . 215 σ. , Περιέχει περίληψη στα ιταλικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914): by Καρπόζηλου, Μάρθα Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1987 . 207 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά | Τίτλος Πρωτοτύπου: La presse pour jeunes en Gréce (1941-1945) Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Διάπλασις των Παίδων (1879-1922): by Πάτσιου, Βίκυ Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1987 . 239 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου by Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1987 . 142 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδαγωγός: by Κυρτάτας, Δημήτρης Ι. Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1994 . 183 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les concours poétiques de l'Université d'Athénes 1851-1877. by Μουλλάς, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1989 . 488 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου "Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας":   Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1986 . 2 τ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου, Πανεπιστήμιο. Ιδεολογία και παιδεία:   Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1989 . 2 τ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha