Επιστημονική σκέψη 1900-1960 by Harré, R. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1982 . 365 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Scientific thought 1900-1960 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι θετικές επιστήμες στην αρχαιότητα by Neugebauer, Ο. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1986 . 292 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: The exact Sciences in antiquity Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταγωγή της σύγχρονης επιστήμης (1300-1800) by Butterfield, Herbert Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1983 . 237 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: The origins of modern science 1300-1800 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στην κόψη της αλήθειας: by Gillispie, Charles Coulston Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1986 . 510 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: The edge of objectivity Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο by Crombie, Α. C. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1989 . 2 τ. , Τόμος Α΄: Η επιστήμη στον Μεσαίωνα (5ος-13ος αιώνας) Τόμος Β΄: Η επιστήμη στον ύστερο μεσαίωνα και τις αρχές των νέων χρόνων Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha