Οι Έλληνες του εικοσιένα by Καιροφύλας, Κώστας Publication: Αθήνα: Μπάυρον, 1973 . 48 σ. , Πρώτη έκδοση, Αθήνα, 1931 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοκρατία και εκλογικόν σύστημα by Παπαναστασίου, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Μπάυρον, 1973 . 144 σ. , Πρώτη έκδοση, Αθήνα 1923 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάσταση της ελληνικής παιδείας υπό το κράτος των Οθωμανών by Πολυζωίδης, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Μπάυρον, 1973 . 51 σ. , Πρώτη έκδοση Αθήνα 1876 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιωάννης Καποδίστριας: by Λάσκαρις, Σ. Θ. Publication: Αθήνα: Μπάυρον, 1973 . 40 σ. , Πρώτη έκδοση, Αθήνα 1932 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφία νεωτερική. by Φιλιππίδης, Δανιήλ Publication: Αθήνα: Εκδοτική «Ερμής», 1988 . 79+514 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφία νεωτερική περί της Ελλάδος. by Φιλιππίδης, Δανιήλ Publication: Αθήνα: Εκδοτική «Ερμής», 1970 . 191 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διηγήματα. by Coppée, François Publication: Αθήνα: Μπαρτ, Γουλιέλμος, . 44 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σοφοκλέους δράματα τα σωζόμενα και των απολωλότων τα αποσπάσματα: by Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910 . υιε΄+(3)+547 σ. ; , Το αντ. Α.10186 της δωρεάς Φ. Δραγούμη φέρει αφιέρωση του Π. Παπαγεωργίου 24x17 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Εργογραφία Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου / by Λαγανάς, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία των Φίλων του Λαού, 2012 . 319+(59) σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δημοσιογραφικό έργο του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου: by Λαγανάς, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία των Φίλων του Λαού, 2003 . 200+(7) σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλεξιφάρμακα. by Νίκανδρος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2012 . viii+109+104 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμματα από το Άμστερνταμ by Πέτρου, Σταμάτης Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1976 . οβ'+115 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χρονικόν του Μορέως by Καλονάρος, Πέτρος Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δημ., 1940 . λβ'+400 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Livre de la conqueste de la princee de l'Amoree : chronique de moree Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προλεγόμενα by Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1970 . 180 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κλυταιμέστρα-Κλυταιμήστρα (Άνατύπωσις εκ της εκδόσεως της Σοφοκλέους Ηλέκτρας) / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910 . 2χ.α.+51 σ. , Τόμος Σοφοκλέους Ηλέκτρα, σσ.τξε΄-υιε΄. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συγγράμματα: Τόμος πρώτος. Ανάβασις [Βιβλία Α΄-Ζ΄] / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900 . η΄+646 σ. ; 24x17 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δοκίμια / by Καταρτζής, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ερμής, 1974 . πζ΄+113 σ.; 17x12 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου δράματα: Τόμος τρίτος. Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, Ηλέκτρα, Αλκήστις / by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . η΄+719 σ. ; 24x19 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλου δράματα σωζόμενα και απολωλότων αποσπάσματα / by Αισχύλος Publication: Λειψία: Τύποις Βαιρίου και Ερμάννου, 1891 . ιστ΄+(2) πίν.+552 σ. ; , Τόμος Α΄: Περιέχων Γενικήν Εισαγωγήν - "Πέρσας" και "Επτά επί Θήβας" (Εν Λειψία :Τύποις Βαιρίου και Ερμάννου, 1891). Οι υπόλοιποι δύο τόμοι (Β΄ και Γ΄) λείπουν. 24x17 εκ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha