Άνθος των Χαρίτων-Φιόρ δε Βερτού: by Κακουλίδου-Πάνου, Ελένη Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1994 . xii+225 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Fior di Virtu Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπωνυμικαί και λαογραφικαί μελέται. by Μενάρδος, Σίμος Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1970 . xvi+375 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσικαί μελέται. by Μενάρδος, Σίμος Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1969 . xxii+221 σ.: Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υλικά διά την σύνταξιν ιστορικού λεξικού της κυπριακής διαλέκτου: by Κυπρή, Θεοφανώ Δ. Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1983 . 3 τ. , Μέρος Α΄: Λευκωσία, 2002, σ. 4 χ.α.+vii+20+523. Μέρος Β΄: Λευκωσία, 1983, σ.xx+595. Μέρος Γ΄: Λευκωσία, 1989, σ.8 χ.α.+529 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Άπαντα / by Λιασίδης, Παύλος Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1997 . 2 τ. ; 24x17 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Corpus Κυπριακών διαλεκτικών ποιητικών κειμένων. Τόμος Α΄ Τόμος Β΄: Πολεμικά τραγούδια (1893-1970) Τόμος Γ΄: Τραγούδια εισβολής και προσφυγιάς (1974-σήμερα) ομος Δ΄: Φονικά (1891-1978) ομος Ε΄: Κοινωνικά-Διôλογοι-Τσαττίσματα by Γιαγκουλλής, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1998 . Τόμ.5 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άπαντα: by Παλαίσης, Χριστόφορος Θ. Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2010 . 244+3χ.α σ.: , Ανατύπωση του «Συλλογή διαφόρων κυπριακών ποιημάτων ήτοι Εθνικών, Θρησκευτικών, Ιστορικών περί Φόνων και Δολοφονιών, Ερωτικών κ.τ.λ...» Εν Λευκωσία (Κύπρου), 1913. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άπαντα / by Φιλίππου, Κωνσταντίνος Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2000 . (4)+200 σ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά στα χρόνια της αγγλοκρατίας. by Παπαλεοντίου, Λευτέρης Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2011 . 418 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική γλωσσική επίδραση στο σύστημα κυρίων ονομάτων της παλαιοσλαβικής και ιδιαίτερα της βουλγαρικής. by Συμεωνίδης, Χαράλαμπος Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2011 . 183 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου του Δαμασκηνού (;): by Νικολόπουλος, Παναγιώτης Γ. Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2010 . 155 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Synodicum Nicosiense and other documents of the Latin Church of Cyprus: by Schabel, Christopher Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2011 . 393 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία κυπριακής λαϊκής ποίησης: by Σταυρίδης, Φοίβος Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2012 . 685 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραδοσιακά επαγγέλματα της Κύπρου. by Ιωνάς, Ιωάννης Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2011 . 594 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άπαντα. by Τζαπούρας, Χριστόδουλος Μ. Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2011 . 298 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της νεότερης Κυπριακής λογοτεχνίας. by Κεχαγιόγλου, Γιώργος Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2010 . 960 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα έθιμα του θανάτου στην παραδοσιακή κοινωνία της Κύπρου by Πρωτόπαπα, Καλλιόπη Α. Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2012 . 560 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παραμύθια της Κύπρου: Aπό το Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. Τόμος 1 /   Publication: Λευκωσία : Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2015 . 1002 σ.; 28x19 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κυπριακή οικία / by Παπαχαραλάμπους, Γ.Χ. Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2015 . vii+30+77 σ.: 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Δημώδη Κυπριακά άσματα : εξ ανεκδότων συλλογών του ΙΘ' αιώνος / by Παπαδόπουλλος, Θ. Publication: Λευκωσία : Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 1975 . 375 σ.: 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha