Αινίγματα της ιστορίας: by Χατζηγιάννης, Δημ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . 23 σ. , Τα πολλαπλά αντίτυπα βρίσκονται στο υπόγειο Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Έρις περί αρετής / by Μπριγαλιάς, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1997 . 18 σ. , Τόμος: "Ελληνικά", 47 (1997) 35-52. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι παλαιότερες φάσεις τοιχογράφησης της Παναγίας συνοικίας Μουζεβίκη στην Καστοριά και η εξέλιξη της τοπικής εικονογραφικής παράδοσης / by Παϊσίδου, Μελίνα Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1998 . 36 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 31 (1997-98) 135-170 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτοι επιγραφαί της εν Ηπείρω Νικοπόλεως. by Σαρικάκης, Θεόδωρος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1969 . 9 σ.: , Τόμος 22 (1969) 65-73 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις τινές επί της χρονολογίας των τειχών της Θεσσαλονίκης / by Γούναρης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 13 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος ΧΙ (1971) 311-323 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Futher observations on the chronology of the walls of Thessaloniki / by Vickers, Michael Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 6 σ.: , Τόμος ΙΒ'(1972) 228-233 | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Παιδικά παραδοσιακά παιχνίδια από τη Χρυσή Καστοριάς / by Στεφόπουλος, Ανδρέας Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 61 σ.: , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος ΙΒ΄ (1972) σσ. 361-423 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπορική αλληλογραφία εκ Θεσσαλονίκης (1742-1759) / by Μέρτζιος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . 54 σ. , Τόμος: "Μακεδονικά", 7 (1966-67) 94-147. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha