Ελλάδος περιήγησις: by Παυσανίας Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1939 . 147 σ. , Αρχαίο κείμενο Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελλάδος περιήγησις: by Παυσανίας Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1939 . 247 σ. , Αρχαίο κείμενο. Δεμένο μαζί με άλλο Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου: by Θουκυδίδης Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1939 . 419 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία (Μούσαι): by Ηρόδοτος Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1919 . 531 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ξενοφώντος Οικονομικός / by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 151 σ. ; , Δεμένο μαζί με το "Πόροι ή περί προσόδων". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξενοφώντος Πόροι ή περί προσόδων/ by Ξενοφών Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 51 σ. ; , Δεμένο μαζί με το "Οικονομικός". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηλέκτρα ΙΙΙ / by Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 127 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Αίας". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αίας / by Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 87 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Ηλέκτρα". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αντιγόνη/ by Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 127 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Φιλοκτήτης". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Φιλοκτήτης / by Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 102 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Αντιγόνη". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Ίων/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 159 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Μήδεια". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου Μήδεια/ by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 160 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Ίων". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αριστοφάνους Νεφέλαι / by Αριστοφάνης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 159 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Μήδεια". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ησιόδου Έργα και ημέραι / by Ησίοδος Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 287 σ. ; 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Λόγοι: Περί ειρήνης, Περί Αλοννήσου, Περί των εν Χερρονήσω, Περί των προς Αλέξανδρον Συνθηκών / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 117 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Περί της Ατελείας προς Λεπτίνην". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Λόγοι: Περί της Ατελείας προς Λεπτίνην / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 110 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Περί ειρήνης, Περί Αλοννήσου, Περί των εν Χερρονήσω, Περί των προς Αλέξανδρον Συνθηκών". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Περί του στεφάνου / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 223 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Λόγοι: 1. Περί συντάξεως, 2. Περί των συμμοριών, 3. Περί της των Ροδίων ελευθερίας, 4. Υπέρ Μεγαπολιτών". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Λόγοι: 1. Περί συντάξεως, 2. Περί των συμμοριών, 3. Περί της των Ροδίων ελευθερίας, 4. Υπέρ Μεγαπολιτών / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 223 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Περί του στεφάνου". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους Ολυνθιακοί / by Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 110 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Περί ειρήνης, Περί Αλοννήσου, Περί των εν Χερρονήσω, Περί των προς Αλέξανδρον Συνθηκών". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχίνου, κατά Τιμάρχου / by Αισχίνης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 119 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Περί Παραπρεσβείας", "Κατά Κτησιφώντος". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha