Εγχειρίδιο ελληνικής και λατινικής παλαιογραφίας by Thompson, Ε.Μ. Publication: Αθήνα: Γρηγοριάδης, Βασ. Ν., 1973 . 501 σ. , 1η έκδοση, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συναγωγή νέων λέξεων υπό της Αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων / by Κουμανούδης, Στέφανος Αθ. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900 . 2 τ.; 24x17 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της γερμανικής εθνικής λογοτεχνίας: by Filmar, F. Κ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1906 . κδ+856 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ελλάδος: Από της λήξεως του αρχαίου βίου μέχρι σήμερον / by Hertzberg, G. F. Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1906 . 2 τ.; 24x17 εκ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού. Παραδόσεις. Μέρος Β. by Πολίτης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 717+(6) φύλ σ.: Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου μελέτη. by Βασίλειος, Μητροπολίτης Αγχιάλου Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 193 σ. , Στο αντίτυπο 8654:Αφιέρωση του Δικηγόρου Π.Κυριάκη στον Στέφανο Δραγούμη. Στο αντίτυπο Α.966. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα στον Ίωνα Δραγούμη. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ακαδημεικά αναγνώσματα εις την ελληνικήν, λατινικήν και μικρόν εις την ινδικήν γραμματικήν. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . 3 τ. , Τόμος Α', 1902. Διπλός. Τόμος Β', 1904. Διπλός. Τόμος Γ', Ακαδημαϊκά αναγνώσματα: μέρος πρώτον. Γενική γλωσσική, 1915. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Τα σύνθετα της ελληνικής γλώσσης. by Τσερέπης, Γ.Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . ιε+957 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγνώσματα περί των γενικών αρχών της συγκριτικής γλωσσικής: by Whitney, William Dwight Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1898 . 736 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Sprachfrage in Griechenland. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1905 . 144 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά: by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1905 . 2 τ. , Τόμ.Α': σ. κ'+662. Τόμ.Β': 1907, σ. η'+767. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Τα νομίσματα του κράτους των Πτολεμαίων. by Σβορώνος, Ιωάννης Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 3 τ.: , Τόμος Α': «Εισαγωγή. Απονομή και κατάταξις», σ.xii+(129). Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Τόμος Β': «Περιγραφή νομισμάτων», σ.(4)+324. Τόμος Γ': «64 πίνακες των νομισμάτων», σ. Lxiv. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ιστορία των νομισμάτων ήτοι εγχειρίδιον ελληνικής νομισματικής / by Head, Barclay V. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898 . 3 τ.: , Οι τόμοι Α και Β μαζί δεμένοι. Τόμος Α΄: «Ευρώπη», σ. x+ρκδ+528. Τόμος Β': «Ασία και Αφρική», σ. viii+584+ε' πίν. Τόμος Γ': «Πίνακες Α'-ΛΕ'», φ. λε'. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκφρασις της Αγίας Σοφίας ήτοι μελέτη συνθετική και αναλυτική υπό επόψιν αρχιτεκτονικήν, αρχαιολογικήν και ιστορικήν του πολυθρύλητου τεμένους Κωνσταντινουπόλεως.   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1907 . 3 τ.: , Τόμος Α΄: 1907, σ. (8)+γ΄+179+(α΄-λη΄) εικ. Τόμος Β΄: 1908, σ. (4)+360+(μα΄-π΄) εικ. Τόμος Γ΄: 1909, σ. (4)+268+(πα΄-ρ΄) εικ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ο Ακάθιστος Ύμνος. Οι Ρώς και ο Πατριάρχης Φώτιος. by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 88 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ηθική των αρχαίων Ελλήνων by Schmidt, Leopold Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1901 . 2 τ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Ηρακλή Καλαϊτζή Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Αδελφοί Ιάκωβος και Μανώλης Τομπάζης: by Τομπάζης, Ιάκωβος Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . 398+(6) σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Μακεδονικού Ελληνισμού / by Droysen, Johann Gustav Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1899 . 3 τ.+1 τ.πίνακες; , Οι 3 τόμοι δεμένοι σε 4. Τ.Α : Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τ.Β : Ιστορία των διαδόχων. Τ.Γ : Ιστορία των επιγόνων. Τ.Δ : Αλφαβητικός πίναξ. Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα | Δωρεά Ηρακλή Καλαϊτζή/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και η φραγκική μοναρχία by Gasquet, Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1908 . ιε΄+634 σ. Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βυζαντιακή εποποιΐα κατά τα τέλη του Ι' αιώνος: Πόλεμοι κατά Ρώσων, Αράβων, Γερμανών, Βουλγάρων, εμφύλιαι στάσεις. Οι δύο Βάρδαι 969-989. Μέρος δεύτερον Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου. Νεανικά έτη 976-989 / by Schlumberger, Gustave Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1905 . 487 σ.; 24x17 εκ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha