Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων. (Δύο μελέτες) by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1992 . 134 σ. , Πρώτη έκδοση, Αθήνησιν: Εκ του τυπογραφίου των αδερφών Περρή, 1896. [Φωτοτυπική ανατύπωση] Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας: by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1992 . 3 τ. , Πρώτη έκδοση, Εν Αθήναις: Τύποις Α.Π. Χαλκιοπούλου, 1936 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Αι παλαιαί Αθήναι / by Καμπούρογλου, Δημήτριος Γ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1990 . 478 σ. , Πρώτη έκδοση. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Γεωργίου Ι. Βασιλείου, 1922. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των χειρογράφων της εν Σμύρνη Βιβλιοθήκης της Ευαγγελικής Σχολής: by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1967 . 72 σ. , Φωτοτ.Ανατύπωση της 1ης έκδοσης: Σμύρνη: Τυπογραφείον ο «Τύπος», 1877. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικογεωγραφικά πρωτοβυζαντινών και εν γένει παλαιοχριστιανικών χρόνων. by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1996 . 367 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α description of the present state of Samos, Nicaria, Patmos and Mount Athos.... by Ιωσήφ ο Γεωργειρίνης, Αρχιεπίσκοπος Σάμου Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1967 . 20 χ.α.+112 σ. , Φωτοτύπωση Ανατύπωση από την Α΄ έκδ. London, W.G., 1678. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω ελληνισμώ μετά παραρτήματος περί των Ελληνοβλάχων. by Πασχίδης, Θ. Α. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1981 . 48 σ. , Α' έκδ., Εν Αθήναις: Τύποις "Εθνικού Πνεύματος", 1879. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλβανικαί μελέται: by Κουπιτώρης, Παναγιώτης Δ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1981 . (2)+62+(2) σ. , Α' έκδ., Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου του Μέλλοντος, 1879. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο: by Λαΐου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012 . 251 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αθωνική Μονή Αγίου Παύλου κατά την οθωμανική περίοδο. by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012 . 323 σ.: , Ππερίληψη στα αγγλικά. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άνθρωπος και περιβάλλον στην πρωτοβυζαντινή εποχή: by Σινάκος, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2003 . 195 σ.; Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα ιστορικόν περί αρχής και προόδου και της σημερινής ακμής του εν Βιέννη ελληνικού συνοικισμού, αυτοσχεδιασθέν αφορμή, της νεωστί γενομένης μεταρρυθμίσεως της εκκλησιαστικής ημών μουσικής εις το τετράφωνον / by Παλλατίδης, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Βιβλ. Νότη Καραβία, 1968 . 57 σ. , 1η έκδοση: Εν Βιέννη, Αντωνίου Μπένκου, 1845. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
De Bosporo Thracio. Libri ΙΙΙ. by Gyllii, Petri Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1967 . (8)+263 σ. , 1η έκδοση: Lugduni, Gulielmum Rovillium, 1556. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία της ελληνικής αδελφότητας Βενετίας στο ΙΣΤ΄ αιώνα: by Μαυροειδή, Φανή Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1976 . 372 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδίασμα: Περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ. Χ.) μέχρι των αρχών της ενεστώσης (ΙΘ΄) εκατονταετηρίδος: by Παρανίκας, Ματθαίος Κ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Καραβίας, Νότης, . 216 σ. Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η ομηρική Ιθάκη (νήσος-άστυ) σε σχέση με τη μεταγενέστερη αρχαία και βυζαντινή και τα νησιά Άστερις-Σάμη-Δουλίχιο: by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 2007 . 375 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλική Εταιρεία. by Σακελλαρίου, Σακελλάριος Γ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1966 . 288 σ. , 1η έκδοση: Εν Οδησσώ, τύποις Ε. Χρυσογέλου, 1909. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μέχρι Φιλίππου αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας. by Abel, Otto Publication: Leipzig: Καραβίας, Νότης, 1991 . xx+317 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Georgii Logothetae Acropolitae chronicon Constantinopolitanum, complectens historiam captae Constantinopoleos & quinquarinta annotum... by Ακροπολίτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Καραβίας, Νότης, 1974 . 24+56+96 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία και τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Αθήνα: Καραβίας, Νότης, 1981 . 462 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha