Διορθόδοξοι και οικουμενικαί σχέσεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τον Κ΄ αιώνα. by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1994 . 349 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεοδώρου Β΄ Λασκάρεως περί χριστιανικής θεολογίας λόγοι / by Κρικώνης, Χρίστος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1988 . 229 σ.: Date:1988 Availability: No items available: Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Gesammelte Aufsätze zum Neuen Testament und zur Patristik. by Schneemelcher, Wilhelm Publication: Χ.τ.: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1974 . 2 χ.α.+VI+406 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γένεσις και ουσία του ορθοδόξου δόγματος. by Ματσούκας, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1969 . 205 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνάντησις ορθοδόξου και σχολαστικής θεολογίας: by Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1970 . 200 σ. , Στις σ.181-190 υπάρχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μυστήριον της Αγίας Τριάδος κατά τον Άγιον Γρηγόριον Παλαμάν. by Αμφιλόχιος, Radovic, Μοναχός Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1973 . 249 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Θεολογία και διαπροσωπικαί σχέσεις κατά τον Μέγα Φώτιον. by Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1974 . 186 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τελείωσις του ανθρώπου κατά Νικήταν τον Στηθάτον / by Τσάμης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971 . 164 σ. , Περίληψη στα αγγλικά στις σ.141-146. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι κατηχήσεις του Κυρίλλου Ιεροσολύμων: by Βουλγαράκης, Ηλίας Αντ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1977 . 674 σ. , Περίληψη στα αγγλικά: σ.539-558 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ψυχή και το σώμα του ανθρώπου κατά Δίδυμον Αλεξανδρέα (τόν τυφλόν). by Ορφανός, Μάρκος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1974 . 311 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άνθρωπος και κόσμος εν τη οικονομία του Θεού κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον / by Ζήσης, Θεόδωρος Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971 . 276 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ανθρωπισμός κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον. by Cornitsesku, Constantin Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971 . 148 σ. , Περίληψη στην γαλλική Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπόσιον:   Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1973 . 146 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μελίτωνος Σάρδεων «Τα περί του Πάσχα δύο». by Ψευτογκάς, Βασίλειος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971 . 256 σ. , Περίληψη στην αγγλική γλώσσα. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανθρωπολογία του Μεγάλου Βασιλείου. by Παπαδοπούλου-Τσανανά, Ολυμπία Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1970 . 160 σ. , Περίληψη στη Γερμανική. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαλεκτική φύσις της διδασκαλίας Γρηγορίου του Θεολόγου. by Τσάμης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1969 . 193 σ. , Περίληψη στην Αγγλική. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεολογική γνωσιολογία κατά τους νηπτικούς πατέρας. by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1977 . 174 σ. , Στις σ. 159-162 περίληψη στα γερμανικά. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Βασίλειος: by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1978 . 355 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος: by Ζήσης, Θεόδωρος Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1980 . 255 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έργα Θεολογικά. by Συμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1981 . 261 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha