Μélanges de philosophie Juive et Arabes. by Munk, S. Publication: Paris: Vrin, J., 1955 . 536+76 σ. , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Etudes Kierkegaardiennes by Wahl, Jean Publication: Paris: Vrin, J., 1967 . 649 σ. , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Athénes et Jerusalem: by Chestov, Leon Publication: Paris: Vrin, J., 1938 . xxxv+469 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les antécédents historique du «Je pense, donc je suis». by Blanchet, Léon Publication: Paris: li+brairie Philosophique J. Vrin, 1985 . 325 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Oeuvres de Laberthonnière: by Canet, Louis Publication: Paris: li+brairie Philosophique J. Vrin, 1935 . 209 σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Melanges de philosophie Juive et Arabes. by Munk, S. Publication: Paris: Vrin, J., 1955 . [536+76] σ. , Δωρεά Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le Concept de Monde chez Heidegger / by Biemel, Walter Publication: Paris : J. Vrin, 1950 . 184 σ. ; , Διατίθεται σε φωτοτυπία 22x29 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Études Aristotéliciennes. Métaphysique et théologie /   Publication: Paris: J. Vrin, 1985 . 315 σ.; Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le temps chez Aristote / by Σφενδόνη-Μέντζου, Δήμητρα Publication: Paris: J. Vrin, 2016 . 203 σ. ; 24x17 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kairos : la mise et l'enjeu / by Μουτσόπουλος, Ευάγγελος Publication: Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 1991 . 325 σ. ; 25x17 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La "Métaphysique" d'Aristote :   Publication: Paris : | Bruxelles : Vrin ; | Ousia, 2005 . 249 σ. ; 24x17 εκ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La philosophie politique de Platon / by Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Bruxelles : | Paris, France : Ousia ; | Distribution, J. Vrin, 1997 . 174 σ. ; 21x14 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Variations sur le thème du kairos, de Socrate à Denys / by Μουτσόπουλος, Ευάγγελος Publication: Paris : Institutions Philosophiques Réunis, | Vrin, 2002 . 206 σ. ; 24x17 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les sceptiques grecs / by Brochard, Victor Publication: Paris : J. Vrin, 1969 . 432 σ. ; 22x15 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha