Α guide to the study of the United States of America: by Basler, Roy Ρ. Publication: Washington: Library of Congress, 1960 . xv+482 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bibliographical procedures & style: Α manual for bibliographers in the Library of Congress by McCrum, Blanche Ρ. Publication: Washington: Library of Congress, 1966 . vii+133 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Literary recordings. Α checklist of the archive of recorded poetry and literature in the Library of Congress   Publication: Washington: Library of Congress, 1966 . iv+190 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
International Scientific Organizations: by Murra, Kathrine Ο. Publication: Washington: Library of Congress, 1962 . xvi+320 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sixty American poets 1896-1944: by Tate, Allen Publication: Washington: Library of Congress, 1954 . 155 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
John Fitzgerald Kennedy 1917-1963:   Publication: Washington: Library of Congress, 1964 . viii+68 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Annual report of the Librarian of Congress:   Publication: Washington: Library of Congress, 1970 . xvi+161 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eighteenth century Russian publications in the Library of Congress: by Fessenko, Tatiana Publication: Washington: Library of Congress, 1961 . 157 σ.: Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The story up to now: by Mearns, David C. Publication: Washington: Library of Congress, 1947 . (3)+226 σ.: Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The rare book division. The guide to its collections and services   Publication: Washington: Library of Congress, 1965 . viii+51 σ.: Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Glossary of Russian abbreviations and acronyms   Publication: Washington: Library of Congress, 1967 . x+806 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α catalog based upon the collections of the Library of Congress: by Whitman, Walt Publication: Washington: Library of Congress, 1955 . xviii+147 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α descriptive checklist of selected manuscripts in the monasteries of Mount Athos... by Saunders, Ernest W. Publication: Washington: Library of Congress, 1957 . ΧΙΙΙ+36 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The art of history: by Nevins, Allan Publication: Washington: Library of Congress, 1967 . v+38 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha