Λεξικόν των φράσεων εις την ιστορίαν του Θουκυδίδου. Φιλοπονηθέν, και τύποις εκδοθέν παρά....Τόμος Ι-... / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1806 . 284 σ.: , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 427. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των ενδόξων ανδρών των εν τη ιστορία, του Ευτροπίου: Τόμος δεύτερος / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1807 . 377 σ.: , Άλλος Τίτλος: "Ευτροπίου Επιτομή της Ρωμαϊκής Ιστορίας εις βιβλία δέκα / Μεταφρασθείσα εκ της Λατινίδος εις την Ελληνίδα παρά Παιανίου, Καντεύθεν αύθις εις την νυν συνήθως ομιλουμένην Παρά Νεοφύτου Δούκα παρ' ου και εξεδόθη εις τόμους Δύο". ....Εν Βιέννη, Παρά Ιωάννα Σχραιμβλ, 1806. Περιέχει σφραγίδα της Εφορίας των εν Θεσσαλονίκη Εμπορικών Καταστημάτων. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 477. Date:1807 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν δίγλωσσον της γαλλικής και ρωμαϊκής διαλέκτου εις δύο τόμους διηρημένον. Συνταχθέν παρά Γεωργίου Βεντότη. Νυν δε το δεύτερον εκδοθέν παράτινος φιλογενούς. Τόμος Α΄. Γαλλικο-Ρωμαϊκός / by Βεντότης, Γεώργιος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1804 . 2 τ.: , Τόμος Α΄, σ. 32χ.α.+576. Τόμος Β΄. φ. 2χ.α.+352. Ο τόμος Β΄ προέρχεται από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Φέρει σφραγίδα ανάγλυφη «Βιβλιοθήκη της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος». Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 273/ Φ. ΗΛΙΟΥ 1804.40, 41. Date:1804 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha