Θρεπτήρια : μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία =   Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 738 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πέλλα από την εποχή του Χαλκού έως τα ελληνιστικά χρόνια = by Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 19 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Θρεπτήρια : μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία", σ. 7-25 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"... όρος Βέρμιον άβατον υπό χειμώνος" : Τοπίο και κατοίκηση στην ημιορεινή Ημαθία = by Στεφανή, Ευαγγελία Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 38 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Θρεπτήρια : μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία", σ. 26-63. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αστική οικία στη Μακεδονία κατά την ύστερη αρχαιότητα (4ος - 6ος αι.) = by Καραγιάννη, Φλώρα Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 35 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Θρεπτήρια : μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία", σ. 64-98. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γυναικεία προτομή του Βεροιαίου γλύπτη Ευάνδρου από τη Λάρισα της Θεσσαλίας = by Αλλαμανή-Σουρή, Βικτωρία Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 25 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Θρεπτήρια : μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία", σ. 102-126 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεφαλή με πυργωτό στέμμα από τη Θεσσαλονίκη = by Σμιτ-Δούνα, Μπάρμπαρα Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Θρεπτήρια : μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία", σ. 128-140 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μεγάλο ανάγλυφο του Ιππέα κυνηγού από τη Θεσσαλονίκη = by Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 142-169 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξινόμηση ντόπιας κεραμικής στον Μακεδονικό χώρο (κυρίως τον παραθαλάσσιο) κατά του υστερογεωμετρικούς και αρχαϊκούς χρόνους = by Τιβέριος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 27 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 172-198 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταφικά αγγεία της "μηλιακής" ομάδας από το παράλιο νεκροταφείο της αρχαίας Οισύμης = by Μανακίδου, Ελένη Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 200-213 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια ερυθρόμορφη λήκυθος του Ζωγράφου του Πανός από την αρχαία Άφυτη = by Μισαηλίδου-Δεσποτίδου, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 26 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 214-239 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνιστική κεραμική στον Μακεδονικό χώρο είκοσι έτη μετά = by Δρούγου, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 36 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 240-274 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένη πρόσκληση σε μονομαχικούς αγώνες από την αγορά της Θεσσαλονίκης και ρωμαϊκά θεάματα στη Μακεδονία = by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 38 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 278-315 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρυσές σύριγγες = by Δεσποίνη, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 316-329 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρυσά κοσμήματα της όψιμης κλασικής και πρώιμης ελληνιστικής εποχής από την Κεντρική Μακεδονία = by Τσιγαρίδα, Ελισάβετ-Μπεττίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 22 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 330-351 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παραγωγή και διάδοση των Ταναγραίων στη Μακεδονία = by Τζαναβάρη, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 26 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 214-239 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επανεξέταση της χαλκής νομισματοκοπίας του Αλεξάνδρου Γ΄ και του Κασσάνδρου υπό το πρίσμα νέων ανασκαφικών και θησαυρικών δεδομένων = by Γκατζόλης, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 18 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 380-397 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο υστεροαρχαϊκός ναός του Διός Σωτήρος και της Αθηνάς Σωτείρας στα αρχαία Στάγειρα = by Σισμανίδης, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 400-413. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Eκ μεσημεριού προπολεμικώς" : Ένα ιερό της αρχαίας Κουρσίδας και άλλα ευρήματα από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης = by Κεφαλίδου, Ευρυδίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 49 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 414-462 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έθιμα ταφής στον Θερμαϊκό Κόλπο και στη Χαλκιδική κατά τους αρχαϊκούς χρόνους = by Πάντη, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 24 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 466-489 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι χρυσοφόροι Μακεδόνες των αρχαϊκών χρόνων και το δυτικό νεκροταφείο του Αρχοντικού Πέλλας = by Χρυσοστόμου, Αναστασία Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 26 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 491-516. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha