Συμβολές στην ιστορία της Βιβλιοθήκης Κοραή by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Χ.τ.: Χιακά Χρονικά, 1981 . 6 σ.: , Τόμος ΙΓ' (1981), 76-80 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γύρω από την ιστορία της Βιβλιοθήκης Κοραή: by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Χ.τ.: Χιακά Χρονικά, 1983 . 32 σ. , Τόμος ΙΔ'(1982), 71-102 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στην τροχιά των ιδεολόγων: by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Χ.τ.: Χιακά Χρονικά, 1978 . 33 σ. , Τόμος Ι' (1978) 36-68 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι Χιώτες και η σμυρναϊκή εκπαίδευση: by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Χ.τ.: Χιακά Χρονικά, 1979 . 8 σ. , Τόμος ΙΑ΄(1979) 65-71 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενα άγνωστο έργο του Κ.Ν.Κανελλάκη για τον Κ.Σ.Χωρέμη by Φασουλάκης, Στέργιος Publication: Χ.τ.: Χιακά Χρονικά, 1980 . 14 σ.: , Τόμος ΙΒ΄ (1980) 52-61 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha