Η συμβολή του κλήρου εις τον μακεδονικόν αγώνα by Κωνσταντινίδης, Κώστας Publication: Φλώρινα: Φιλεκπειδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ο «Αριστοτέλης», 1970 . 65 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γεώργιος Χρ. Μόδης και οι γενναίοι του by Αργυριάδης, Γεώργιος Publication: Φλώρινα: Φιλεκπειδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ο «Αριστοτέλης», 1971 . 136 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αλέξανδρος ο Μέγας: by Ιωαννίδης, Παντελής Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Φιλεκπειδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ο «Αριστοτέλης», 1976 . 67 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Στα χρόνια των Μακεδονομάχων. by Τσάμης, Παύλος Λ. Publication: Φλώρινα: Φιλεκπειδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ο «Αριστοτέλης», 1989 . 175 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha