Ο εν Σέρραις Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος : by Θεοδωρίδης, Γιάννης Publication: Κωνσταντινούπολη: Φάρος του Βοσπόρου, 1873 . 54 σ. +(2) πίν. ; , Περιέχει σφραγίδα του συλλόγου. 22x14 εκ. Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Σέρραις Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος. Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το τέταρτον και πέμπτον από της συστάσεώς αυτού έτος (από 27 Μαΐου 1873 έως της 30 Μαΐου 1875. Υπό του Προέδρου Ίωάννου Θεοδωρίδου by Θεοδωρίδης, Ιωάννης Publication: Κωνσταντινούπολη: Φάρος του Βοσπόρου, 1875 . 37 σ. +(5) πίν. Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha