Δωδεκάνησος. Η μακρά πορεία προς την ενσωμάτωση: by Διβάνη, Λένα Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1996 . 375 σ. , Συνέκδοση με τον οίκο Καστανιώτης Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπλήρωμα διπλωματικού και προξενικού οδηγού 1912-1913. Τόμος Α. by Αντωνιάδης, Β. Γ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1919 . ιδ+356 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece, the European Economic Community and a European free trade area.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1959 . xi+(1)+205 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τémoignages a l'appui du recours grec au Conseil de Sécurité.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1947 . 182 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διπλωματικά έγγραφα 1913-1917:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1920 . 258 σ. , Εκ του Εθνικού τυπογραφείου. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή των εις το εξωτερικόν δημόσιον δίκαιον της Ελλάδος αναγόμενον επισήμων εγγράφων=Recueil des documents authentiques relatifs au droit public extérieur de la Grèce publié par ordre et approbation du départment de la Maison Rouale et des relations extérieures. by Σούτσος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1858 . (8)+874 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία από της κηρύξεως του ευρωπαϊκού πολέμου:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1917 . 78 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Gli incunaboli greci pubblicati a Firenze (ci. 1475-1500) by Μανούσακας, Μανούσος Ι. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1998 . (8)+iii+67 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματικά ιδρύματα ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1982 . (4)+127 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Συνθήκαι Σερβών]   Publication: Χ.τ.: Υπουργείο Εξωτερικών, . 101 σ. , Λείπει η σελίδα τίτλου. Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνθήκη μεταξύ των προέχουσων συμμάχων και συνησπισμένων δυνάμεων και της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1920 . 8 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνθήκη μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας περί Δωδεκανήσου:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1920 . 4 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνθήκη μεταξύ των προέχουσων συμμάχων και συνησπισμένων δυνάμεων και της Ελλάδος περί προστασίας των εθνικών κλπ. μειονοτήτων:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1920 . 8 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πράξεις υπογραφείσαι εν Λωζάννη:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1923 . 96 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Συνθήκη Neully]:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1923 . 106 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά τας ανταρτικάς ομάδας εν ουδετέρα ζώνη:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1917 . 93 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διπλωματικά έγγραφα 1913-1917:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1920 . 258 σ. , Εκ του Εθνικού τυπογραφείου. Βλ. και 8431 Από Αλεξάνδρεια Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Documents diplomatiques 1913-1917:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1917 . x+115 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείου του εν Ελλάδι Διπλωματικού Σώματος και των Ξένων Προξενικών Αρχών. 1915.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1915 . 261 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επετηρίς του επί των Εξωτερικών Υπουργείου του εν Ελλάδι Διπλωματικού Σώματος και των Ξένων Προξενικών Αρχών. 1918.   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1918 . 269 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha