Οθωμανικόν σύνταγμα :   Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει,: Τύποις Αριστόβουλου και Αναστασιάδου, 1908 . 29 σ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ακτίνες: Ημερολόγιον εικονογραφημένον ύλης παντοίας και διαφερούσης /   Publication: Κωνσταντινούπολη: Τύποις Αριστόβουλου και Αναστασιάδου, 1906 , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οργανισμός της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας   Publication: Κωνσταντινούπολη: Τύποις Αριστόβουλου και Αναστασιάδου, 1906 . 27 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ακτίνες: Ημερολόγιον εικονογραφημένον ύλης παντοίας και διαφερούσης", τόμ.Α΄ (1906) 39-65. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαιδευτική ημών κίνησις κατά τους τελευταίους χρόνους   Publication: Κωνσταντινούπολη: Τύποις Αριστόβουλου και Αναστασιάδου, 1906 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ακτίνες: Ημερολόγιον εικονογραφημένον ύλης παντοίας και διαφερούσης", τόμ.Α΄ (1906) 77-94. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζάππειον Παρθεναγωγείον   Publication: Κωνσταντινούπολη: Τύποις Αριστόβουλου και Αναστασιάδου, 1906 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ακτίνες: Ημερολόγιον εικονογραφημένον ύλης παντοίας και διαφερούσης", τόμ.Α΄ (1906) 97-99. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον   Publication: Κωνσταντινούπολη: Τύποις Αριστόβουλου και Αναστασιάδου, 1906 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ακτίνες: Ημερολόγιον εικονογραφημένον ύλης παντοίας και διαφερούσης", τόμ.Α΄ (1906) 100-101. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι προικοθήραι του ΙΗ΄ αιώνος και τα τραχώματα / by Καμπούρογλου, Ι. Publication: Κωνσταντινούπολη: Τύποις Αριστόβουλου και Αναστασιάδου, 1906 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ακτίνες: Ημερολόγιον εικονογραφημένον ύλης παντοίας και διαφερούσης", τόμ.Α΄ (1906) 145-150. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha