Περιγραφική ιστορία του Αγίου Όρους Άθω : αρχήν έχουσα προ 2187 ετών / by Πίστης, Διονύσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. "Η Μακεδονία" Ν. Βαγδάμαλη 1870 . 104 σ. , Στις σ.101-103 υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφία της Κορυτσάς και της περιοικίδος: by Καρμίτσης, Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Η Μακεδονία, 1888 . 97 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει κτητορικό. 21x14 εκ. Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθών ήτοι συλλογή ποιημάτων λυρικών / by Αυξεντιάδης, Αριστείδης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. "Η Μακεδονία", 1875 . 32 σ. Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα άπαντα στιχουργήματα / by Αυξεντιάδης, Αριστείδης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. "Η Μακεδονία", 1885 . 75 σ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέταρτον έτος του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου : by Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. "Η Μακεδονία", 1877 . 42 σ. Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύω νεαραί γυναίκες, ή, εν έτος συζυγίας : μυθιστορία / by Carlen, Emilie Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Η Μακεδονία", 1885 . 151 σ. ; 18x26 εκ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τελευταίος έρως : μυθιστόρημα / by Ohnet, Georges Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Η Μακεδονία", 1892 . 125 σ. ; , Μετάφραση του : Dernier amour 21x29 εκ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία πτωχού νέου / by Feuillet, Octave Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Η Μακεδονία", 1882 . 40 σ. ; , Μετάφραση του : Le roman d'un jeune homme pauvre 21x29 εκ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha