Ο έφηβος των Αντικυθήρων : by Αρβανιτόπουλος, Απ.Σ. Publication: Αθήνα: Τυπ. "Εστία", 1903 . 42 σ.: Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά μνημεία της Καστοριάς : ο ναός των Αγίων Αναργύρων / by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα : Τυπ. Εστία, 1938 . 64 σ. : , Ανάτυπο από το "Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος", τόμος Δ (1938) 25x18 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι καλικάντζαροι / by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα : Τυπ. "Εστία", 1947 . 29 σ. ; , Ανάτυπο από το "Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücherς", τ.ΙΘ'(1947) 49-78 24x17 εκ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παράπονα : ποιήματα / by Καλαμάρης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Τυπ. "Εστία", 1931 . 239 σ.; 19x15 εκ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρά ταξείδια : στίχοι / by Μαρκοράς, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: Τυπ. "Εστία", 1898 . 243 σ.; , 18x13 εκ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νίκη Ρωμαίου στρατηγού τιμώμενη υπό μακεδονικής πόλεως / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 5-16 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης το Αγίου Μάρκου εν Βενετία / by Θεοτόκης, Σπυρίδων Μ. Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 17-38. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρήγας Βελεστινλής: Νέα βιβλία περί αυτού / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 39-60 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα Πατριαρχικά γράμματα πετί της εν Χίω Εξαρχίας Πυργίου, Βολισσού και Ψαρών / by Ανδρεάδης, Ιωάννης Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 61-68 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νικήτα Σταματελόπουλου ή Νικηταρά απομνημονεύματα αυτοσχέδια: by Βέης, Νίκος Α. Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 69-90. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεφαλληνιακά έγγραφα της Ενετοκρατίας / by Κουρουκλής, Ευθ. Γ. Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 91-106 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί το σχίσμα των Αρσενιατών / by Συκουτρής, Ιωάννης Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 107-126. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του κώδικος Β ΙΙ 20 της Βιβλιοθήκης του Τουρίνου / by Παπαδόπουλος, Ιωάννης Β. Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 127-129 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαρδαΐται / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5/1 (1932) 130-136. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα των χρόνων της τουρκοκρατίας (1593-1798): Εκδιδόμενα εκ παρισιακών κωδίκων. Μέρος έβδομον / by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5/1 (1932) 175-204 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι κτίτορες της Ιεράς Μονής Βλασίου των Αγράφων / by Ιεζεκιήλ, Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5/1 (1932) 205-209 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμεικτα: Κυκλαδικά [τουρκικά έγραφα από τη Νάξο και τη Σύρο] / by Ιωάννου, Πέτρος Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5/1 (1932) 211-219. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί το σχίσμα των Αρσενιατών / by Συκουτρής, Ιωάννης Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 3/1 (1930) 15-44 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δελφικόν ανάθημα των Αθηναίων από την δεκάτην του Μαραθώνος / by Τσούντας, Χρήστος Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 3/1 (1930) 5-14 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Αγίου Μάρκου εν Βενετία / by Θεοτόκης, Σπυρίδων Μ. Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1930 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 3/1 (1930) 89-114. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha