Δράματα. Έκδοσις νέα πολλαχώς μεταρρυθμισθείσα και επιδιορθωθείσα μετά προλεγομένων, σημειώσεων, κρίσεων κλπ: by Βερναδάκης, Δημήτριος Ν. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο του "Κράτους", 1903 . οβ΄+400 σ. , Τόμος 1ος | Στο τέλος μαζί δεμένες οι σ.449-456 από άλλο σύγγραμμα. Σφραγίδες:«Αβερώφειον Γυμνάσιον Τσιτσαίας Σχολής Αλεξάνδρεια» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιήγησις εις τον Πόντον. by Παπαμιχαλόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο του "Κράτους", 1903 . 352 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία και τα ελληνικά δίκαια : δέκα διαλέξεις / by Καζάζης, Νεοκλής Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο του "Κράτους", 1903 . ιε΄+224 σ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το πανεπιστήμιο και η εθνική ιδέα: by Καζάζης, Νεοκλής Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο του "Κράτους", 1902 . 31 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha