Πράξεις της εβδόμης γερουσίας του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπό το σύνταγμα των 1817, επί την τετάρτην αυτής συνάθροισιν συγκροτηθείσαν το έτος 1844.   Publication: Κέρκυρα: Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1844 . Χ+1φ. λ.+119 σ. , Βιβλιογραφία: ΒΙ/ Ε. Legrand 1460 εμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πράξεις της ογδόης γερουσίας του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπό το σύνταγμα των 1817, επί την πρώτην αυτής συνάθροισιν συγκροτηθείσαν το έτος 1845.   Publication: Κέρκυρα: Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1845 . viii+115 σ. , Βιβλιογραφία: ΒΙ/ Ε. Legrand 1477 εμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1845 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πράξεις του δεκάτου Κοινοβουλίου του ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπό το σύνταγμα των 1817, επί την πρώτην αυτού σύνοδον συγκροτηθείσαν το έτος 1852.   Publication: Κέρκυρα: Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1852 . ζ΄+1 λ.+45 σ.: , Βιβλιογραφία: ΒΙ/ Ε. Legrand 1730 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1852 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha