Ο Χριστός εν τη τέχνη. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Ν., 1914 . 180 σ.+(1) φ.: , Στη σελ. τίτλου υπάρχει σφραγίδα του Βιβλιοχαρτοπωλείου «Βέροια», Εμμ. Αντωνιάδου. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνευτική μελέτη επί του νόμου ΒΧΗ περί εξώσεως των δυστροπούντων μισθωτών επί τη βάσει των συναφών νόμων και της νομολογίας by Οικονομίδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Τζάκας, Ν., 1921 . 87 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αστικόν δικονομικόν δίκαιον by Νικολόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Τζάκας, Ν., 1914 . 246 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διεθνές δίκαιο: by Αποστολάκης, Δημ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Ν., 1911 . 315 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha