Γενικός κατάλογος της ελληνικής βιβλιογραφίας:   Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1932 . 114 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αντιδικία των τόνων: by Εξαρχόπουλος, Ν. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1944 . Θ'+563 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νέον Σύνταγμα της Ελλάδος του 1926 by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1926 . 72 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1926 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας by Λιβαδάς, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1924 . 487 σ. , Αποσυρμένο Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σύμη από δημοσιονομικής και δημογραφικής απόψεως, ήτοι μελέτη επί των κοινοτικών οικονομικών και επαγγελματικών της νήσου Σύμης της Δωδεκανήσου by Αγαπητίδης, Σωτήριος Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1930 . 64 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δημόσια οικονομία και στατιστική by Λαδάς, Χρίστος Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1920 . τ. , Τόμος 1ος | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της ελληνικής δημόσιας οικονομίας by Ανδρεάδης, Ανδρ. Μιχ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1931 . d'+58 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διπλωματική ιστορία της Ελλάδος 1821-1914 by Λάσκαρις, Σ. Θ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1947 . 267 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Σύστημα αστικού δικαίου by Κρασσάς, Αλκιβιάδης Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1927 . τ. , Τόμος Α΄, Δ΄, Ε΄ | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου by Θεοφανόπουλος, Δημ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1921 . 5 τ. , Οι 5 τόμοι ομού δεμένοι. Τόμος 1-5 (εκτός 4) | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Δικαστικοί κώδικες περιλαμβάνοντες το κείμενον των νόμων μετά νομολογίας, γνωμοδοτήσεων και της γνώμης των συγγραφέων by Μαλαγαρδής, Αντώνιος Ν. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1925 . 3 τ. , Τόμος 1-3 Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Εμπράγματον δίκαιον (κατά τον αστικό κώδικα) by Τούζης, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1948 . ιστ΄+596 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ειρηνοδίκης: by Μέξης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1955 . 1224 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγικός νόμος του αστικού κώδικος by Καύκας, Κωνστ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1946 . 124 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αστικός κώδιξ by Καύκας, Κωνστ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1947 . 512 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεώτεροι αστικοί νόμοι μετά των σχετικών διαταγμάτων by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1928 . 830 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ποινικός νόμος εγκόλπιος by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1917 . 830 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποινικός Νόμος: by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1925 . 824 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπορικός νόμος εγκόλπιος by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1930 . 516 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτική δικονομία εγκόλπιος by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1926 . 668 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha