Τα ελληνικά σχολεία της Πόλης:   Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 1995 . 183 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kahrié-Djami: by Νομίδης, Μ. Ισ. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 1995 . 125 σ.+1 φ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ισλάμ στα Βαλκάνια: by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 1997 . 262 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθηφόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου:   Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2011 . 570 σ.: 21x14 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική ιατρική στην Κωνσταντινούπολη 1856-1923. by Τρομπούκης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2010 . 271 σ.: , Περίληψη στα αγγλικά. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μεγαλοσχολίτες (1863-1974) / by Κρεμμυδάς, Βασίλης Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2007 . 181 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολές αφοσίωσης προς τον Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2011 . 27 σ. , Τόμος: "Ανθηφόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου", σ.199-225 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μακεδόνες και η γλώσσα των / by Σαρικάκης, Θεόδωρος Χ. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2011 . 16 σ. , Τόμος: "Ανθηφόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου", σ.407-422. | Περίληψη στα αγγλικά. Το αυτό δημοσιευμένο και στη "Νέα Εστία", 1571 (Χριστ.1992) 239-248 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Μηλιό της Ανατολικής Θράκης / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2001 . 36 σ. : , Ανάτυπο από "Ανθηφόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου", σσ. 51-83 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βουλγαρική παροικία στην Κωνσταντινούπολη ως το 1878 by Κιουτούσκας, Γιώργος Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 1997 . 36 σ.: , Τόμος Πρακτικά "Η παρουσία των εθνικών μειονοτήτων στην Κωνσ/πολη" σσ. 91-126 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεθοδολογική προσέγγιση και ανάγνωση της ορθόδοξης εικόνας / by Γιαννής, Ε. Κ. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2011 . 10 σ. , Τόμος: "Ανθηφόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου", σ.121-130 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένταξις Νικοδήμου του Αγιορείτου εις το αγιολόγιον / by Μενεβίσογλου, Παύλος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2011 . 15 σ. , Τόμος: "Ανθηφόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου", σ.319-333 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επισημάνσεις στη θεολογία του Ευγενίου Βουλγάρεως / by Μεταλληνός, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2011 . 16 σ. , Τόμος: "Ανθηφόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου", σ.335-350 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και ο Ματθαίος Βλάσταρης / by Πάσχος, Π. Β. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2011 . 22 σ. , Τόμος: "Ανθηφόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου", σ.385-406 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξαναδιαβάζοντας την "Αλεξιάδα" της Άννας Κομνηνής / by Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 2011 . 16 σ. , Τόμος: "Ανθηφόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου", σ.545-560 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha