Η δοξολογία της εικοστής πέμπτης Μαρτίου συντεθείσα μετά βοηθητικής του ίσου γραμμής / by Ψάχος, Κ. Α. Publication: Αθήνα: Σπυρίδων Κουσουλινός, 1906 . [29+(2)+32+32+112+112+64+112+128] σ. ; , Στον τόμο υπάρχουν οκτώ φυλλάδια ως Παραρτήματα "Φόρμιγγος" Μουσικών. Ο τόμος περιέχει, πέρα από τη δοξολογία του τίτλου, ακολουθίες της Μεγάλης Βδομάδος, εωθινά, δοξαστικά Πεντηκοσταρίου κ.ά. Στη πρώτη σελ. του δεσίματος υπάρχει αφιέρωση. 20x14 εκ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βλάχοι και Κουτσόβλαχοι ήτοι πραγματεία περί της καταγωγής και της προελεύσεως αυτών μετά δύο γεωγραφικών πινάκων. Ενός τοπογραφικού του οροπεδίου Πολιτσιές και ετέρου γενικού της εγκαταστάσεως αυτών ανά τα όρη / by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Σπυρίδων Κουσουλινός, 1909 . 72 σ. , Τα πολλαπλά αντίτυποα αποσυρμένα Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
Η Πρασιάς λίμνη : Μελέτη γεωγραφική και ιστορική αναγνωσθείσα εν τω συλλόγω Παρνασσώ / by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Σπυρίδων Κουσουλινός, 1893 . 40 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λουκιανού Σαμοσατέως, Τα Άπαντα: Τόμος δεύτερος / by Λουκιανός Publication: Αθήνα: Σπυρίδων Κουσουλινός, 1883 . 464 σ. ; 17x12 εκ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λουκιανού Σαμοσατέως, Τα Άπαντα: Τόμος τρίτος/ by Λουκιανός Publication: Αθήνα: Σπυρίδων Κουσουλινός, 1883 . 520 σ. ; , Λείπουν οι σελίδες 49-86. 17x12 εκ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha