Το πράσινον εν τη Αγία Γραφή. by Ματθαιάκης, Τιμόθεος Ε.Ιεροδιάκονος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1939 . 100 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλαβρυτινή Έπετηρίς: by Παπανδρέου, Γεώργιος Publication: Χ.τ.: Σαλίβερος, Μ., 1906 . 336 σ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βίος του Χριστού: by Οικονομόπουλος, Ηλίας Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., . 68 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεία Λειτουργία περιέχουσα τον εσπερινόν, τον όρθον, την προσκομιδήν, τας τρεις λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου την προηγιασμένην Γρηγορίου του ΔΙαλόγου και πολλά άλλα χρήσιμα εις τους Ιερείς και Διακόνους. Έγκρισει της Ιεράς Συνόδου κατά την έκδοσιν του Γ. Καρυοφύλλη.   Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1902 . 175 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γαλλο-ελληνικόν=Dictionnaire français-grec. by Σπάρταλης, Κάρολος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1938 . 927 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόχειρον ορθογραφικόν λεξικόν της ελληνικής γλώσσης.   Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1923 . ιβ΄+(2)+400 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γέρος του Μωριά: by Μελάς, Σπύρος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1931 . 2 τ.: , Τόμ.Α΄, σ. (2)+455. Τόμ.Β΄, σ .528 ο δεύτερο αντίτυπο: Αθήνα, Μπίρης, 1957, 4η εκδ. ένας τόμος σ. 624. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς, η Ρωσσία και ο Πανσλαυϊσμός. by Παπαγεωργίου, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1945 . 96 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναύαρχος Μιαούλης: by Μελάς, Σπύρος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1932 . 608 σ.: , Σφραγίδες: «Βιβλιοπωλείον & Χαρτοπωλείον Γεωργ. Τολμίδη». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βιοτεχνική εργασία εν τη Αρχαία Ελλάδι. by Giraud, Paul Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1903 . 229 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της ευρυτέρας διαδόσεως της δημοτικής εκπαιδεύσεως: by Μιχαλόπουλος, Θεμ. Ι. Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1905 . 52 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρώτοι εν Αθήναις διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896. by Αργυρός, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., . 120 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελ. Βενιζέλος: by Βάκας, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1949 . 472 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Καλαβρυτινή επετηρίς, ήτοι, πραγματεία περί της ιστορικής των Καλαβρύτων επαρχίας: by Παπανδρέου, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1906 . 336+1χάρτ.; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί επιστήμης by Παπανούτσος, Ευάγγελος Π. Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1937 . 392 σ. , Δωρεά Δ.Π. Παναγιωτόπουλου Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
G. Iuli Caesaris Belli gallici: by Caesar, Gaius Iulius Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1914 . ιστ΄+225 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύστημα του ελληνικού εμπορικού δικαίου by Δυοβουνιώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1902 . τ. , Υπάρχει μόνο ο Δ΄ τόμος : Πτώσευσις-Χρεωκοπία | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μάχη του Κιλκίς: by Κωνσταντινίδης, Σ. Θ. Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1923 . 24 σ. Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως. by Τοπάλης, Κ.Δ. Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1904 . 16 σ. , Ανατύπωσις εκ της «Εθνικής Αγωγής» | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha