Η ματιά: by Άβαζος, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1905 . 62 σ. , Στη σελ. τίτλου περιέχει κτητορικό. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Χάγη Β' συνδιάσκεψις της ειρήνης του 1907 by Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1908 . 203 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δήμαρχοι των Αθηνών (1835-1907) μετά προεισαγωγής περί δημογεροντίας by Παρασκευόπουλος, Γ. Π. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1907 . 607 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο προυπολογισμός του κράτους by Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1905 . ε'+295 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του κανονιστικού δικαιώματος του Βασιλέως και περί αναγκαστικών διαταγμάτων κατά το ημέτερον σύνταγμα εν συγκρίσει προς τα των ξένων κρατών by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1903 . 36 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται περί δημοσίων υπαλλήλων by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1906 . 72 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύστημα συνταγματικού δικαίου και γενικού δημοσίου δικαίου by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης-Παπαγεωργίου . 3 τ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Το Θεμιστόκλειον. by Δραγάτσης, Ιακ. Χ. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης-Παπαγεωργίου, 1910 . 39 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sur l'art de naviguer chez les anciens. by Ρεδιάδης, Περικλής Δ. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης-Παπαγεωργίου, 1905 . 14 σ. , Τόμος: Congrés International d'Archéologie (session d'Athènes 1905) | Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha